'אם תרצו להגיע רחוק – לכו ביחד!

קורס להכשרת יזמים חברתיים-קהילתיים  במסגרת אירועי שנת ה 70 למכללת אורנים

נקיים קורס בהשתתפות סטודנטים ואנשי סגל שיכשיר את המשתתפים ליצירת אירועים ומיזמים בוני קהילה. הקורס נועד לחזק את הקשרים ואת השותפות בעשייה היומיומית.
עם ציון שנת ה־70, קהילת אורנים פונה לקהילות שסביבה כדי לטוות קשרים בני  קיימא. מנהיגות בקהילה היא אחד מעמודי התווך בהכשרת פרחי ההוראה במכללת אורנים.
Footer Mobile