חברי הועד המנהל וחברי ועדת הביקורת

חברי הועד מנהל של אורנים
גברי ברגיל – יו"ר
הדס ילין-דניאלי
גיל לין
דבורה ארנון
דורון ליבר
דוד דרורי
אפרים שפירא
דב ישורון
סמדר סיני

ועדת ביקורת
ליאת פאר – יו"ר
עוזי שמש
עוזי לוינבך
Footer Mobile