קמפוס ירוק

אנו שואפים לשמש דוגמא ומופת למחקר ופיתוח מוביל בתחום הקיימות בארץ ובעולם ומתחייבים לפעול באופן מתמיד לשימור ולטיפוח הסביבה הטבעית בשטח המכללה, לשיפור והתייעלות ההתנהלות היומית של הכללה כדי להפחית את מקורות הזיהום ולצמצם את טביעת הרגל האקולוגית שלה.

Footer Mobile