הקמת ארגון בוגרים וגמלאים

במסגרת חגיגות ה 70 למכללה, נכריז על הקמתו של ארגון אשר ישים לו למטרה לשמר את הקשר עם בוגרי וגמלאי המוסד ולהזמינם לבוא בשערי המכללה שוב.
Footer Mobile