היסטוריה דיגיטלית

הסטודנטים יעמיקו את היכרותם עם מכללת אורנים באמצעות מחקר היסטורי דיגיטלי. הם יכירו כלי מחקר לחקר תולדותיה של אורנים, וילמדו להפיק תוצרים דיגיטליים.

Footer Mobile