בשביל אורנים

קול קורא להשתתפות במיזם במלאות 70 שנה לאורנים

שביל שדרכו יסופר סיפורה של המכללה – 'בשביל אורנים'
לאורכו יוקמו 'תחנות' שיבטאו את הערכים הייחודיים לעשייה במהלך שבעים שנות המכללה, ויוצגו סיפוריהן של היחידות השונות הפועלות בה.
חמש התחנות הראשונות יתמקדו בנושאים: *חינוך *הכלה * חברה *תרבות *קהילה *סביבה * אומנות *מדעים.


בשנה הקרובה נציין שבעים שנים להקמתה של אורנים.

מתוך רצון לחזק את תחושת השייכות של כולנו לקהילת אורנים, אנו מזמינות אתכם לקחת חלק במיזם משותף: שביל דרכו יסופר סיפורה של המכללה – 'בשביל אורנים', לאורכו יוקמו 'תחנות' שיבטאו את הערכים הייחודיים לעשייה שלנו במהלך שבעים השנים הללו, וייוצגו סיפוריהן של היחידות השונות.

השביל שיזמן לפוסעים בו היכרות מעמיקה עם אורנים, יאפשר גם תוואי לצעידה, התרגעות, חשיבה, התבוננות, מפגשים ושיחות עם עמיתים ואורחים. חשוב לציין שהשביל יתחבר לשביל נוסף שיעבור בין כל יישובי האזור, אותו מקימה בימים אלו המועצה האזורית זבולון. בכך יהווה השביל שלנו חלק ייחודי בתוך שביל המשפיע על זהות האזור כולו.

אנו שואפות לשותפות של כל הקהילות המרכיבות את בית אורנים -  הסגל האקדמי והמנהלי, סטודנטים, בוגרים וגמלאים. ומצפות למעורבות בחשיבה על הקמת השביל, ובהנכחה של הערכים והנושאים המשמעותיים להם, כעדות לתחושת המשמעות והחיבור למקום.
חמש התחנות הראשונות שיוקמו לאורך השביל יתמקדו בנושאים הבאים: *חינוך *הכלה * חברה *תרבות *קהילה *סביבה * אמנות *מדעים.

כיצד נפעל?
בשלב הראשון - כל ראש יחידה/תחום, יקבץ סביבו צוות של שותפים, בו ייוצגו כמה שיותר נציגים מהקבוצות המרכיבות את הקהילה שלנו.
בשלב השני - יגבש כל צוות, בסיועה של מובילת מיזם השביל, את האופן בו ירצה להיות מיוצג ב'תחנה' 'שלו', לאורך 'בשביל אורנים'. (הצוות יגדיר את מיקום ה'תחנה', התכנים שיוצגו בה, הפעולות שיתאפשרו בה, הדגשים הייחודיים לאותה יחידה ועוד).
בשלב השלישי - יועלו הרעיונות של כל אחד מהצוותים כתוצרים כתובים. אנו מקווים להציג את התוצרים הללו במסגרת הכנס השנתי למחקר, עיון ויצירה באורנים/בכנס ליצירתיות בהוראה, תשפ''א.
בשלב הרביעי - יעוצבו הרעיונות הראשוניים של כל אחד מהצוותים, על-ידי אנשי מקצוע, וימומשו לכדי 'תחנה' לאורך השביל. המקום שייווצר, ייצג את הרוח והעשייה של היחידות/התחומים השונים בפני הפוסעים בשביל. המקום שייווצר ייצג את הרוח והעשייה של היחידות/התחומים בפני הפוסעים בשביל.
בשלב החמישי - במהלך חגיגות שנת השבעים בשנת תשפ"ב (2022-2021), ייחנך השביל והתחנות שלאורכו ייחשפו בפני הקהל.
בשלב הששי - יחובר שביל סיפורה של אורנים אל שביל סובב זבולון, יוזמת המועצה האזורית זבולון, הנמצא בימים אלה בשלבי ביצועו הראשוניים.

אז איך מתחילים?
  • אנו מזמינות את כולכם לקחת חלק במיזם, להטביע את חותמכם ולחדש את פניה של אורנים בת השבעים. כמו כן, טוב יהיה לחפש יחידה נוספת באורנים שפועלת לקידום התחום 'שלכם' ולקיים חשיבה ופעולה משותפות סביב הערכים והנושאים שתבחרו לייצג.
  • אפשר לכתוב אלינו ולשתף בדברים/נושאים/עקרונות החשובים עבורכם ועבור היחידות/הפקולטות/החוגים בהם אתם פועלים, אותם הייתם מעוניינים להנכיח במקום שייצג אתכם לאורך השביל.
  • את ההצעות לקול הקורא יש להגיש ל עד ה 15.6.21 בקישור זה.

בברכה,
ד"ר טלי גיל-שוורצברג, חברת סגל החוג לאומנות
וועדת ההיגוי של ''שביל סיפורה של אורנים''

* הפנייה מכוונת לכלל המגדרים.
Footer Mobile