טופס נייח

אישורים

תו​אר ראשון והסת אקדמאים להוראה

מהו אישור לימודים?
אישור המעיד על היותך סטודנט פעיל בשנת הלימודים הנוכחית ומספר השעות בהם הנך לומד במהלך השנה.

מתי מקבלים אישור לימודים?
אישור לימודים יעלה לפורטל הסטודנט עם תחילת שנה"ל וניתן להנפיקו באופן עצמאי בפורטל הסטודנט (בלשונית שירותים נוספים- אישורים).
האישור בפורטל מופיע חתום בחותמת אלקטרונית.
ניתן להדפיס את האישור ולהחתימו במנהל הסטודנטים.

מהו אישור 80%?
אישור זה מיועד לשם קבלת דרגת שכר ולשם שיבוץ לשנת סטאז' במשה"ח.
לקבלת אישור זה יש לסיים 80% מכלל חובות תכנית הלימודים ובתוכן חייבים להיות ציונים סופיים בכל קורסי אימוני ההוראה, קורס עזרה ראשונה, סדנאות בטחון ובטיחות וזהירות בדרכים.
האישור רלוונטי למסיימי שנה ג' בתואר הראשון לאחר שעודכנו להם ציונים סופיים ב-80% מכלל חובות תכנית הלימודים (כולל כל תכני החובה שפורטו) וללומדים בתכנית להסבת אקדמאים/מוסמך בהוראה שסיימו 80% מחובות תכנית הלימודים, כולל כל תכני החובה שפורטו.
את אחוזי הסיום ניתן לראות במאזן הלימודים שבפורטל הסטודנט.

כיצד מקבלים את האישור?
את הבקשה לאישור ה-80% יש להגיש בפורטל הסטו' – שירותים נוספים – בקשות וערעורים (כל סטו' יגיש את הבקשה בזמן הרלוונטי ללימודיו).

מהי זכאות לתואר ו/או תעודת הוראה?
אישור זכאות הינו אישור על סיום החובות לתואר ו/או לתעודת הוראה.
האישור ניתן לאחר התהליך הבא:
קבלת כל הציונים, בדיקת השלמת חובות ואישורם ע"י ראש חוג/מסלול/תכנית.
הזכאות מונפקת כ- 3 שבועות מיום הגשת הבקשה לאישור בפורטל.

כיצד מקבלים את האישור?
את הבקשה לאישור זכאות  יש להגיש בפורטל הסטודנטים​ - בלשונית שירותים נוספים - בקשות וערעורים (כל סטו' יגיש את הבקשה בזמן הרלוונטי ללימודיו).
אישור זכאות הינו שווה ערך לתעודה.
את התעודה עצמה מקבלים בשלב מאוחר יותר.

להנפקת אישורים - תואר שני לחצו​​​
Footer Mobile