מלגות מכללת אורנים

מלגת סיוע בשכר לימוד ​ 
מכללת אורנים מעניקה מדי שנה מלגות סיוע בשכר לימוד לסטודנטים.
הזכאות למלגות נקבעת על פי קריטריונים קבועים, בראשן מצבו הסוציו-אקונומי של הסטודנט.
סטודנטים לתואר ראשון בשנים א'-ד' וסטודנטים לתואר שני בשנים א'-ב' שלומדים לפחות 50% מתוכנית שנתית רשאים להגיש בקשה.
בוועדת מלגות יושבים רקטור המכללה, דיקניות הפקולטות, דיקנית הסטודנטים, סמנכ"לית כספים, מנהלת דיקנאט הסטודנטים ונציג הסטודנטים.
הודעה על מועד הגשת הבקשות תשלח לסטודנטים בתחילת שנה"ל.
יש להקפיד על מילוי כל הפרטים ולצרף תעודות ומסמכים מתאימים על פי הנדרש, בקשה שלא יצורפו אליה המסמכים הנדרשים לא תידון.
סטודנט שמקבל תשובה שלילית, רשאי להגיש ערעור בכתב באמצעות הפורטל וערעורו יובא לדיון בוועדת ערעורים.


הקדש ע"ש הגר קולמן ז"ל ​ 
​הגר קולמן ז"ל, עבדה במכללת אורנים שנים רבות, לאחר מותה הורישה למכללה סכום כסף עבור מלגות לסטודנטים מן המגזר הבדואי שילמדו לימודי ביולוגיה באורנים. 
את הבקשות למלגה יש להגיש לרכזת דיקנאט הסטודנטים מדי שנה, לא יאוחר מ-15.11. 

קהל היעד
המלגות מיועדות לסטודנטים מן המגזר הבדואי הבוחרים ללמוד בתכניות אלה באורנים:
תואר ראשון בחוג לביולוגיה במחלקה למדעים והוראתם.
תואר ראשון בחוג להוראת מדעי הטבע והסביבה בפקולטה לחינוך.
תואר שני בהתמחות מדעים בתכנית להוראת המתמטיקה והמדעים בבה"ס היסודי.
תואר שני בהתמחות מדעים בתכנית להוראת המתמטיקה והמדעים בבה"ס העל-יסודי.
חוקרים לתואר שני, או שלישי בביולוגיה, הזקוקים לסיוע למטרות מחקר.

מטרת הקרן ואופן הפעלתה
לעודד  סטודנטים מתאימים, לבחור בלימודי ביולוגיה וזאת ע"י הקצאת מלגות לימודים שיסייעו להם בלימודים אלה.
המלגה תוענק לסטודנט אחד בכל שנתון, בכל חוג / תכנית, בכל שנה. סה"כ עד 8 מלגות בתואר הראשון ועד 4 מלגות בתואר השני.
ועדת היגוי תקבע בכל שנת לימוד מיהם הסטודנטים הזכאים למלגה.

קריטריונים להענקת המלגה
המלגה לסטודנטים בשנה א' (תואר ראשון ושני), תינתן לבעלי נתוני הקבלה הגבוהים ביותר (ציוני בגרות ופסיכומטרי למתקבלים לתואר ראשון, וציוני התואר הראשון למתקבלים לתואר השני).
תנאי המינימום להמשך קבלת המלגה בשנים נוספות: ציון ממוצע 85 במסלול הוראת הטבע והסביבה, ציון 80 בחוג לביולוגיה או ציון 85 בהתמחות מדעים בתוכניות התואר השני.
כל מלגאי יחויב ב-50 שעות בשנה תרומה לקהילה. הגדרת המשימות לתרומה זאת, תהיה באחריות ראש החוג / התכנית ובמעקב צוות ההיגוי.

גובה המלגה ודרך הענקתה, ייקבעו ע"י ועדת ההיגוי בכל שנה.
החלטת הועדה תפורסם לא יאוחר מסוף דצמבר.

לחצו לטופס הבקשה
את הטופס יש לשלוח למאיה פרץ
רכזת דיקנאט הסטודנטים 
בדוא"ל: maya_p@oranim.ac.il  
טלפון: 04-9539627


מלגת נעמי שילוח ז"ל​ ​ 
משפחת שילוח מציעה מלגה שנתית לזכרה של ד"ר נעמי שילוח ז"ל, שלימדה דידקטיקה של היסטוריה ובמשך שנים עודדה סטודנטים ומורים לפעול בדרכים מקוריות, פעלתניות ויצירתיות. מרצי החוג להיסטוריה ומרצי התוכנית להכשרת מורים לבית הספר העל יסודי ימליצו על מועמדים מתאימים.

קהל היעד

המלגה מיועדת לסטודנטים בחוג להיסטוריה ובתוכנית להכשרת מורים לבית הספר העל יסודי (תואר ראשון).
מטרת המלגה ואופן הפעלתה
המלגה נועדה לעודד סטודנטים הלומדים הוראת היסטוריה בבית הספר העל יסודי, תוך הפגנת יצירתיות ומקוריות במסגרת ההתנסות בשטח. על המועמדים להפגין יכולות גבוהות בתחום הדעת (לימודים בחוג להיסטוריה), בלימודי החינוך וההוראה ובהתנסות בבית הספר.
המלגה תוענק לסטודנט אחד בכל שנה. ועדת היגוי תקבע בכל שנה את הסטודנט שיקבל את המלגה.
למידע נוסף


מלגת חומרים – המכון לאומנות ​​ ​ 
 מלגה הניתנת לסטודנטים לתואר ראשון בחוג לאמנות, מטעם המכון לאמנות ומכללת אורנים 
בקשות למלגה יש להגיש למזכירות המכון לאמנות בהתאם ללוח הזמנים שייקבע.
קריטריונים לחלוקה – סטודנטים במכון לאמנות, רקע סוציו אקונומי ושיקולים מקצועיים. 
בוועדת מלגת חומרים יושבים דיקן הסטודנטים, ראש המכון לאמנות, רכזת אקדמית במכון לאמנות, מנהלת דיקנאט הסטודנטים.
באחריות המכון לאמנות להעביר את החלטות הועדה לפונים. 

Footer Mobile