external studies Contact

אודות

מכללת אורנים אמונה על פיתוח מקצועי של אלפי מורים ועובדי הוראה מדי שנה, במכללה ובשדה החינוכי.
צוות המרצים והמנחים שלנו מנחה במרכזי הפסג"ה ומוביל תהליכי התערבות ברמה הבית-ספרית והיישובית ברחבי הארץ.

בין תוכניות הפיתוח המקצועי המרכזיות שאנו מפעילים:
  • תכנית אתגרים לפיתוח מנהיגות ביניים בחברה הערבית
  • הסמכות דיסציפלינאריות בתחומים שונים (מורי מחוננים, מדעים ועוד)
  • יזמות חברתית-חינוכית בשירות ההוראה
Footer Mobile