טופס נייח

ק.מ.ה – תוכניות לגיל הרך

לימודי תעודה - מקצועות לגיל הרך  
ייעוץ והדרכה חינוכית – טיפולית בגילאי ינקות

לאיכות החינוך-טיפול במסגרות לגילאי הינקות ישנה השפעה רבה על התפתחות הילד ועל תחושת השלמות שלו במהלך חייו. למדריך/יועץ שמור תפקיד משמעותי ביכולתה של המסגרת החינוכית להעניק לילד חינוך-טיפול מיטבי, באמצעות ליווי, קידום, ייעוץ ותמיכה, שהוא מעניק לכלל קהילת החינוך.

פרטים נוספים​​​​​​​​​

לימודי תעודה - מקצועות לגיל הרך  
פיתוח מקצועי למנהלי מרכזים לגיל הרך
עיקרי התוכנית: ילדים בסיכון, הנחיית קבוצות

  

פרטים נוספים​​​​​​​​​

לימודי תעודה - מקצועות לגיל הרך  
ניהול מערכת חינוך לגיל הרך

מנהיגות בגיל הרך טומנת בחובה מאפיינים ואתגרים ייחודיים. מנהלת בגיל הרך נדרשת להתייחס במסגרת תפקידה לתחומים מגוונים, כגון: פדגוגיה, תכנון ותקציב, ניהול כוח אדם, תקשורת בין-אישית, קשר עם מוסדות פורמליים ועוד. כל זאת עליה לעשות בד בבד עם החזקת החזון החינוכי. 

פרטים נוספים​​​​​​​​​

לימודי תעודה - מקצועות לגיל הרך  
מש"י – מחנכות שנות ינקות

בארץ ובעולם גוברת ההכרה בחשיבותה של הכשרה איכותית לאלו שבחרו להיות מחנכים ומטפלים לגילאי לידה עד שלוש, בשל העובדה כי החינוך בגילאים אלו הינו אבן יסוד להתפתחות תקינה של הילד.


Footer Mobile