Contact Form

תואר שני - .M.Ed./M.Teach

תואר שני בחינוך - בחרו את מסלול הלימודים שלכם!

לימודי חינוך - תואר ראשון בחינוך
תואר ראשון בחינוך - תואר שני בחינוך

תכניות לימודים לתואר שני
הפקולטה ללימודים מתקדמים - תואר שני .M.Ed./M.Teach
תואר שני בחינוך - תואר בחינוך
מכללת אורנים היא הבית האקדמי של מחנכים, מורים, ופעילי חינוך.
אורנים פועלת לשיח בין השדה לבין האקדמיה, לקידום מערכת החינוך וצמיחה של הפועלים בה.

בוגרים מספרים על לימודי תואר שני בחינוך במכללת אורנים  מלגות מטעם ארגון המורים לתואר שני בהוראת המדעים לחטיבה עליונה
מספר המלגות מוגבל – כל הקודם זוכה
Footer Mobile