טופס נייח

חינוך בגיל הרך - .M.Ed

תואר: תואר שני M.Ed בחינוך בגיל הרך ​    ​​​​​​​​​​
​​
מוקד הכלה ושילוב ילדי גן בסיכון
המספק ידע וכלים להובלת השינוי בחוק השמת ילדים בחינוך המיוחד​​​​​​

אפשרות לקבלת תעודת ייעוץ והדרכה בגיל הרך (לידה -שלוש) מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מוקדים בתכנית:

קידום ילדים עם קשיים התפתחותיים וסביבתיים. הובלה והדרכה בנושא ילדים עם צרכים מיוחדים במשרד החינוך ובמתי"אות.
השתלבות בפרויקטים ארציים ומקומיים בנושא מניעה וקידום של ילדים בסיכון.

תפקידי הדרכה והובלה במשרד החינוך ובמערכות חינוך נוספות:
לידה-שלוש, התנועה הקיבוצית ועוד.
ניהול אשכולות גנים ופרוייקטים חינוכיים לגיל הרך במשרד החינוך וברשויות המקומיות.

טיפול בילדים בגיל הרך הסובלים ממצוקות רגשיות, חברתיות ומשפחתיות באמצעות הכלי היחיד שבא מעולמם של ילדים ומדבר אליהם, המשחק.

הרצאה של דר' מיכל קדרון על מהו טיפול במשחק

*השלמת שנה שלישית ביחידה ללימודי חוץ בתכנית ללימודי תעודה בטיפול במשחק תקנה תעודת מטפל/ת במשחק.

 
תעודת הטיפול במשחק הינה באחריות היחידה ללימודי חוץ (ק.מ.ה).
חלק מהלימודים לקראת תעודה זו כוללים קורסי השלמה הנלמדים ביחידה ללימודי חוץ וכוללים רישום ותשלום נפרד.
לבירור לגבי קורסים אלה יש לפנות ליחידה ללימודי חוץ.
הקבלה לתואר שני בגיל הרך במוקד: המשחק ככלי התערבות בגיל הרך מחייבת עמידה בכל תנאי הקבלה של התואר השני.
מועמדות לתואר השני הלומדות את קורסי ההשלמה ביחידה ללימודי חוץ בטרם התקבלו ללימודי התואר, עושות זאת על אחריותן
.


התכנית מיועדת
גננים/ות ומחנכים/ות המלמדים בגנים ובמערכות הגיל הרך בכל טווח הגילאים, וכן עובדי חינוך הפועלים במסגרות של עיריות ומתנ"סים בתחום תכניות לימוד והתערבות בגיל הרך. 

הכשרה של אנשי חינוך איכותיים, בעלי תואר שני בגיל הרך לגילאי לידה עד שש היא משימה בעלת חשיבות מן המעלה הראשונה.

מטרתה של התכנית היא להרחיב ולהעמיק את הידע האקדמי של אנשי החינוך אותו רכשו במהלך לימודיהם לתואר הראשון.  בנוסף התכנית נשענת על הניסיון המצטבר של הסטודנטים/יות המגיעים/ות מהשדה, ומחזקת את יכולתם/ן לבחון אותו ולשאול עליו שאלות. במהלך הלימודים הסטודנטים/יות עוסקים/ות בתחומי המרחב ההתפתחותי של ילדים צעירים, פדגוגיה, פסיכולוגיה וניהול.
התוכנית מבקשת להעניק ללומדים\ות תמונה שלמה ואינטגרטיבית ככל האפשר על צורכי הילדים בגיל הרך ועל דרכים להתמודדות חינוכית ראויה .

מסגרת הלמידה תחשוף את הסטודנטים/יות המגיעים/ות אל התוכנית לידע תיאורטי ומחקרי עדכני בסוגיות של דרכי הוראה, בניית תכניות לימוד ומדידה והערכה. כל זאת לצד לימוד של גישות חינוכיות והתפתחותיות מגוונות לילדים צעירים, והעמקת הידע בהבנת הילד הצעיר.
בתהליך הלמידה בתוכנית יתבקשו הסטודנטים/יות ליישם ידע זה בעבודתם/ן החינוכית וילוו בסדנאות ניתוח ומשוב. במהלך הלמידה ינותחו דילמות ומקרים לדוגמא מתוך השדה המקצועי של הסטודנטים/יות, בהתאם להבנה ולידע הנלמדים בקורסים השונים.

Footer Mobile