טופס נייח

חינוך בגיל הרך - .M.Ed

תואר: תואר שני M.Ed בחינוך בגיל הרך ​    ​​​​​​​​​​
הכשרה של אנשי חינוך איכותיים, בעלי תואר שני בגיל הרך לגילאי לידה עד שש היא משימה בעלת חשיבות מן המעלה הראשונה.


מוקדים בתכנית:
התכנית מיועדת גננים/ות ומחנכים/ות המלמדים בגנים ובמערכות הגיל הרך בכל טווח הגילאים, וכן עובדי חינוך הפועלים במסגרות של עיריות ומתנ"סים בתחום תכניות לימוד והתערבות בגיל הרך. 

מטרתה של התכנית היא להרחיב ולהעמיק את הידע האקדמי של אנשי החינוך אותו רכשו במהלך לימודיהם לתואר הראשון.  בנוסף התכנית נשענת על הניסיון המצטבר של הסטודנטים/יות המגיעים/ות מהשדה, ומחזקת את יכולתם/ן לבחון אותו ולשאול עליו שאלות. במהלך הלימודים הסטודנטים/יות עוסקים/ות בתחומי המרחב ההתפתחותי של ילדים צעירים, פדגוגיה, פסיכולוגיה וניהול.
התוכנית מבקשת להעניק ללומדים\ות תמונה שלמה ואינטגרטיבית ככל האפשר על צורכי הילדים בגיל הרך ועל דרכים להתמודדות חינוכית ראויה .

מסגרת הלמידה תחשוף את הסטודנטים/יות המגיעים/ות אל התוכנית לידע תיאורטי ומחקרי עדכני בסוגיות של דרכי הוראה, בניית תכניות לימוד ומדידה והערכה. כל זאת לצד לימוד של גישות חינוכיות והתפתחותיות מגוונות לילדים צעירים, והעמקת הידע בהבנת הילד הצעיר.
בתהליך הלמידה בתוכנית יתבקשו הסטודנטים/יות ליישם ידע זה בעבודתם/ן החינוכית וילוו בסדנאות ניתוח ומשוב. במהלך הלמידה ינותחו דילמות ומקרים לדוגמא מתוך השדה המקצועי של הסטודנטים/יות, בהתאם להבנה ולידע הנלמדים בקורסים השונים.

אפשרות לקבלת תעודת ייעוץ והדרכה בגיל הרך (לידה -שלוש)
מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

Footer Mobile