Contact Form

ייעוץ חינוכי .M.Ed

תואר: תואר שני בייעוץ חינוכי M.Ed​  ​​​
​​​​
מסלול עם תזה!

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון ותעודת הוראה עם ניסיון במערכת החינוך.
תואר שני בחינוך - תואר שני בייעוץ חינוכי

התכנית שמה לעצמה כמטרה הכשרת יועצים איכותיים, בעלי מוסר מקצועי ואישי גבוה ומכוונוּת ליעדים הבית ספריים, הנקבעים על ידי השירות הפסיכולוגי-ייעוצי במשרד החינוך.

לכל מועמד תיבנה תכנית השלמות אישית.
התכנית קבלה את אישור המל"ג לקיים מסלול מחקרי.
הסטודנטים העומדים בקריטריונים הנדרשים, יוכלו לכתוב עבודת תזה.

Footer Mobile