טופס לידים

קורסים בתכנית

​תקצירי הקורסים תשפ"ד (2024-2023)
שנה א' - קורסי חובה

ד"ר אליף פראנש
1 ש"ש

הקורס יעסוק בסוגיות נבחרות בתיאוריה ובמחקר אודות רכישת שפות נוספות, וביישומים הפדגוגיים של הידע הקיים בתחום זה. 
נושאי הקורס יידונו לאור המחקר הקיים וכן מזווית מעשית.  משתתפי הקורס יפתחו גוף ידע ומודעות ביקורתית לגבי נושאים מרכזיים ברכישת שפות נוספות והוראתן. בנוסף, יוכלו הסטודנטים ליישם את הידע הנרכש להתבוננות מחודשת על דרכי ההוראה שלהם עד כה.

ד"ר לורה סיגד
1 ש"ש

הקורס יעסוק בהכרת מאפייני המחקר האיכותני תוך כדי בחינת מחקרים איכותניים בתחום מדיניות החינוך וארגונו. יעשה לימוד ושימוש מושכל בכלי המחקר האיכותני (תצפית, ראיון וניתוח מסמכים). בקורס יוצגו שיטות לעיבוד נתונים על מנת שהסטודנט יוכל להתנסות באיסוף נתונים מהשדה וניתוחם. בקורס ילמדו דרכי תכנון מחקר איכותני, סוגיות אתיות הנובעות מהמחקר, שלבים בהגשת הצעת מחקר (הצעה מקדמית, בניית תכנית המחקר, כתיבה המחקרית).
הקורס יתבסס על הרצאות תיאורטיות, דיון במאמרים, הדרכה בביצוע פעילות מחקרית: תצפיות, ראיונות וניתוחי מסמכים, דיון על הנתונים והממצאים, בניית כלים וקטגוריות לניתוח הממצאים ופירושם, סיוע בבניית הצעת מחקר הצגת ההתנסויות המחקריות הראשונית.

ד"ר מילה שוורץ
1 ש"ש

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים כלים להבנת ההליך המחקרי בחינוך, המתבצע בגישה כמותית, על כל שלביו ומרכיביו כפי שבא לידי ביטוי במאמרים מדעיים. לשם כך נלמד כיצד לכתוב עבודה מדעית תוך שילוב בין מושגים תיאורטיים ואמפיריים. במושגים אלה יכללו פיתוח יכולות להתבסס על סקירת ספרות מדעית, הצגת שאלות המחקר וההשערות, בחירה בשיטות מדידה ואיסוף נתונים, הבנת מונחים סטטיסטיים תיאוריים וניתוח נתונים.
ילמדו שיטות כמותיות לאיסוף נתונים (סקר, ראיון, שאלון ועוד), בניית כלי מחקר ושאלונים. ניתוח הנתונים יעשה בעזרת SPSS לחלונות. לבסוף תתבצע כתיבה של עבודת סיכום המשלבת גם הסקת מסקנות ביקורתית​

פרופ' מילה שוורץ
1 ש"ש

מטרת הקורס לתרום להבנה עמוקה של תהליכי רכישת השפות בגיל הרך והוראתן לילדים. בקורס נתמקד בהצגת מאפיינים עיקריים בהתפתחות וחינוך ילדים דו-לשוניים ובפיתוח מודעות לקשר בין ההתפתחות הדו-לשונית לבין הגורמים הסביבתיים שמשפיעים על ההתפתחות הזאת כמו משפחה וקהילה.
בנוסף, בקורס נדון במודלים לשוניים חינוכיים שעומדים בבסיס לחינוך לשוני בגיל הרך ובאסטרטגיות הוראת שפה שנייה בגיל הרך.
לבסוף, נכיר את המאפיינים של גנים דו-לשוניים בארץ ובעולם. הקורס יכלול הרצאות, ודיונים בממצאי המחקרים בנושאי הקורס. כמו כן, במהלך הקורס סטודנטים יקראו וידונו במאמרים הרלוונטיים ליעדי הקורס.

ד"ר רימא בראנסה​
1 ש"ש

כיוון שהכתיבה במהותה היא תהליך, יש לאפשר לתלמידים לקדם את כתיבתם במהלך שיעורי הכתיבה, ולא להסתפק בכתיבה ראשונית כתוצר סופי. כך, התלמידים לומדים ומורגלים לעבוד על מספר טיוטות ולהיעזר במורה כמומחה לשם ניהול דיאלוג להשבחת התוצר הכתוב, עד להשגתה של כתיבה מלאה. קורס זה חושף בפני הלומדים מודל חדש להוראת ההבעה בכתב אשר מסתמך על 5 שלבים, הוא מקנה להם כלים להוראת ההבעה בכתב ושיפור מיומנות זו בקרב התלמידים.​


התמחות אנגלית

ד"ר ריצל בק
1 ש"ש
 

This single semester course aims to (re)acquaint the graduate English student students with forms and techniques of poetry, and to teach him/her strategies for poetry instruction in the EFL classroom. In addition, the course will investigate the uses of poetry as a tool for enhancing second language acquisition. Course subjects will include, but not be limited to: figurative devices, traditional forms, sound patterns and poetic lineation. Students completing this course should be able to identify the central attributes and forms of poetry, articulate the effect of such poetic attributes and forms, and offer methods for integrating poetry effectively into the EFL classroom.


1 ש"ש

This course is intended for graduate students in the Language Teaching program in preparation for their active upcoming empirical or theoretical research leading to the writing of their final seminar paper. Research design will focus on quantitative methods, mixed methods or action research.  At the end of the first semester the students will be expected to submit the proposal and in the end of the school year students will be expected to submit the first draft of the final paper. 

ד"ר אליאס פראח​

​2 ש"ש

This course introduces students to debate models, such as Model United Nations and World Schools Debate, and provides them with the tools necessary for the implementation of these models in the EFL classroom. The course focuses on the development of critical thinking, public speaking, research skills and speech writing. It provides the students with the opportunity to elevate their English verbal proficiency and become even more confident speakers of the language. The course further focuses on transforming the EFL classroom into a space where students can grow into independent learners and global citizens, covering in the process units from the International Communication and Conflict Management Curriculum.

ד"ר ג'נינה קהן-הורוביץ​


This graduate seminar course provides a platform for investigating individual differences in English foreign language (EFL) acquisition, with a specific emphasis upon facilitating the language acquisition of struggling learners. The course will cover linguistic, cognitive, and affective theories that explain difficulties associated with acquiring EFL. In addition, this course will provide a platform for discussing assorted EFL diagnostic assessment tools that enable language teachers to design intervention strategies. Finally, participants will design and carry out small scale research investigating a topic associated with learning difficulties/disabilities in the context of EFL acquisition. Each participant will undergo the process of writing a seminar paper that will be submitted at the end of the year

פרופ' רייצ'ל בק
1 ש"ש


This semester-long course aims to acquaint the students with general principles of rhetoric, through the study of iconic speeches that have had a profound and lasting impact on Western civilization. The study of this speeches means to teach the students the attributes of great writing and great oratory. 

ד"ר סוזן יפה הופ
2 ש"ש

The first semester addresses selected issues in second language vocabulary acquisition. The second semester shifts focus from vocabulary to include other contemporary issues in teaching English in Israel.

ד"ר דבורה דובינר
1 ש"ש

הקורס מתמקד בהבנת התפקיד המרכזי שממלא אוצר מילים רחב ומעמיק בתפקודי שפה זרה, ותרגום התובנות להוראה מושכלת של תחום זה. יושם דגש על פריטים בודדים, נתחים לקסיקאליים, אוצר מילים כמנבא את הבנת הנקרא, קריטריונים לבחירת אוצר מילים ויעדים מספריים.

ד"ר דבורה דובינר
2 ש"ש

This course is intended for graduate students in the Language Teaching program in preparation for their active upcoming empirical or theoretical research leading to the writing of their final seminar paper. Research design will focus on quantitative methods, mixed methods or action research

ד"ר בהאא מחול​
1 ש"ש

הקורס נועד לחשוף את המורים לדפוסי התמודדות של תלמידים מתקשים במשימות אורייניות וכן לתוכניות מערכתיות לקידום למידה בקרב לומדים בכלל ומתקשים בפרט -אם בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים, תוך כדי עמידה על הרציונל התיאורטי בבניית התוכניות שיוצגו. מהלך זה יתרום להבנת המורים את הרציונל העומד מאחורי תוכניות התערבות וייתן כלים למורים להערכת תכניות התערבות המוצעות להם בהתאם לצרכיהם בשדה.​

ד"ר דבורה דובינר​
2 ש"ש

מידע יפורסם בקרוב


התמחות בעברית

ד"ר איילת אטינגר 
1 ש"ש

כדי ששפה תילמד ותופנם, יש ללמד אותה מתוך הנאה, עניין ומוטיבציה אישית. הספרות יכולה לעזור לנו בכך. יצירות ספרות מדברות על החיים, ומעוררות מעורבות רגשית ואישית של הקוראים. 
בקורס זה נלמד יצירות ספרות ואת האופן שבו אפשר לעורר את התלמידים להגיב לגביהם. מכיוון שכולכם מורות ומורים לשפה בפועל אשתדל שהשירים והסיפורים המוצעים ילקחו ברובם מתוכניות הלימודים החדשות בעברית (לבתי"ס ערביים ובדואים + לבתי"ס דרוזיים), ויקנו לשיעור רלוונטייות ופן יישומי מיידי.  
בשיעורים נרענן את הידע לגבי 'מהי ספרות', מאפייני הסיפור הקצר לסוגיו ומאפייני השירה, נתרגל את מיומנות פיענוח הטקסטים ותקבלו כלים מעשיים להוראתם לתלמידיכם. 

פרופ' רינה בן שחר 
2 ש"ש
 
הקורס מיועד לחשוף את העקרונות שלפיהם התגבשה העברית החדשה, שפה שהוחייתה על סמך מקורות כתובים, והפכה ללשון טבעית ילידית המתפקדת בכל תחומי החיים. ייחודה של שפה זו דורש הכרה של המקורות והמשאבים שעיצבו את אופייה: שאיבה מהמקורות ההיסטוריים, שאילה משפות זרות, הכוונת הלשון, התפתחות ושינוי פרי תהליכים טבעיים. הקורס יַקנה בין השאר ידע על היערכות המבנים הדקדוקיים והיסודות הלקסיקליים בעברית החדשה הכתובה והמדוברת: המערכת הפונטית-פונולוגית, המערכת המורפולוגית והמערכת התחבירית.​

ד"ר איילת אטינגר​
1 ש"ש

עיקרו של קורס זה הוא מתן כלים הדרושים לשם מיומנות כתיבה אקדמית כגון: מאפייניה, יושרה אקדמית, תמצות מאמרים, מיזוגם, מבנה העבודה, כללי ציטוט.

ד"ר ברק אוירבך

2 ש"ש

הקורס מיועד לסטודנטים בתוכנית להוראת שפות, כהכנה למחקר תיאורטי ואיכותני שיוביל לכתיבת עבודת גמר. המחקרים שיבצעו הסטודנטים מסתמכים על הגישה האיכותנית, תוך התייחסות לניתוח טקסטים מבחינה לשונית ובכללה הבחינה הפרגמטית. כל סטודנט יתמקד בפרויקט מחקר עצמאי תוך אפשרות לגבש קבוצות מחקר קטנות שיאפשרו התבוננות מכיוונים שונים על כל סוגיה או סוגה נתונה. לצד הכתיבה העצמאית שתלווה בהנחיה אישית, יבצעו הסטודנטים מטלות כלליות זהות שמטרתן לקדם את תהליך כתיבת העבודה.

ד"ר ברק אוירבך​
2 ש"ש

העברית והערבית הן שפות אחיות, וככאלה חלה השפעה הדדית של שתי השפות זו על זו. בקורס נבחן את התכונות המשותפות של העברית והערבית, נבחן כיצד ההיסטוריה של השפה העברית הובילה להשפעה מוגברת של הערבית בתקופות מסוימות. נבדוק כיצד הערבית השפיעה על העברית בימי הביניים, ונבחן איך השפעה זו רלוונטית גם בימינו.​


התמחות בערבית

ד"ר רימא בראנסה
1 ש"ש

הקורס יעסוק בתורת הדיבור בפני קהל, קהל הסטודנטים יבין מה הוא דיבור בפני קהל, איך ניתן ליישם אותו בכיתה ואיך ניתן לאמן תלמידים לדבר בפני קהל. הסטודנט ילמד ויכיר לעומק את יסודות הדיבור בפני קהל ויהווה כמאמן לתלמידיו בדיבור בפני קהל.  

ד"ר בהאא מחול
1 ש"ש

העיסוק בכתיבה האקדמית תופס חלק נכבד ממסגרת הלימודים בתואר השני והינו מפתח הכניסה אל האקדמיה העולמית. כתיבה כזו אינה תכונה מולדת אלא נרכשת, על כן בא הקורס הנוכחי ללמד את המשתתפים בו כיצד להציג חומר אקדמי לקהל החוקרים, לא רק בישראל אלא גם בעולם, דרך כתיבה קולעת ותמציתית אך בעלת ערך, כאשר במהלך הקורס תיווכחו לדעת ותתנסו בעקרונותיה ותנאיה של כתיבה מוצלחת כזו.

ד"ר רימא בראנסה
2 ש"ש

מידע יפורסם בקרוב.

ד"ר ראוויה ברבארה
1 ש"ש

קורס זה חושף את הלומדים לז'אנרים ספרותיים שונים בפרוזה הערבית המודרנית. הוא מקנה להם ידע בסיסי על תולדות התפתחות ז'אנרים שונים ובמיוחד השירה המודרנית והקלסית. במשך הקורס ילמדו לאבחן את המאפיינים השונים של כל ז'אנר בנפרד, במטרה להגיע להבנת הנקרא בהסתמך על מרכיביו השונים של הטקסט הספרותי. בנוסף, הקורס מקנה להם כלים לפיתוח רגישות אסתטית כלפי השימוש בשפת הסיפור הקצר, תוך קריאה יוצרת אשר תשים דגש על למידת מושגים בסיסיים, ויסודות חשובים בלשון הספרות. הסטודנטים ילמדו לנתח מבנים שונים לטקסטים שונים, הקשר בין מבנה ותוכן והם ירכשו את מיומנויות הקריאה הביקורתית והחשיבה היצירתית בקריאת טקסטים מג'אנרים שונים.

ד"ר ראוויה ברבארה​
2 ש"ש

הקורס מקנה לסטודנטים מגוון של שיטות ואסטרטגיות הוראה, הוא חושף אותם להתחדשות במערכת החינוך בכלל ובתחום הוראת השפה הערבית בפרט. הסטודנטים במשך הקורס יכירו את המונחים: הוראה דיפרנציאלית, הוראה בינתחומית, למידה עצמאית, הוראת רגשית חברתית SEL וירכשו כלים ופרקטיקות ליישום מונחים אלו בכיתות שלהם. ​

ד"ר בהאא מחול
2 ש"ש

הקורס נועד לקדם ולתרגם את הידע המחקרי – תיאורטי ב"אורינות שפה והתפתחותה בעידן הלמידה מרחוק" לידע גם יישומי אשר יאפשר לסטודנט בהוראת שפות לבנות מחקר יישומי אורייני שפתי. הקורס יעשיר את עולם הידע האקדמי והפרקטי של הסטודנט על מנת לסייע לו כמורה לקדם את הוראת השפה לתלמידיו עם שימוש יעיל בהוראה היברידית תוך הישענות על כלים טכנו פדגוגיים כמו כן הסמינריון יאפשר ויסייע לסטודנטים בתואר השני בהתמחות השפה הערבית לחבר עבודות סמינריוניות יישומיות לפי החוקים והסטנדרטים האקדמיים.​

ד"ר רימא בראנסה
2 ש"ש

הקורס יעסוק בנושאים שונים בתחום השירה הערבית, התפתחותה והוראתה בבתי הספר. הסטודנטים ייחשפו לסוגים שונים של שירה מודרנית, ניו קלאסית, שיר פרוזה, שירה ויזואלית ועוד. במשך הקורס יקראו הסטודנטים באופן אינטנסיבי ואקסטנסיבי שירה ערבית מודרנית, ינתחו באופן לשוני וספרותי את הטקסט הפואטי המודרני וירכשו כלים להוראת השירה בסוגיה השונים בבתי ספר ערביים.  


מסלול תזה

פרופ' מילה שוורץ 
2 ש"ש

הקורס יעסוק בהיבטים מרכזיים במחקר בתחום הוראת השפות עם דגש על הכנה לכתיבת הצעת תזה. נעמוד על התהליך של הכנה לכתיבת ההצעה ונדון בכל הרכיבים שלה.
נקדיש תשומת לב להיבטים וסוגיות תיאורטיים ומתודולוגיים של מחקר מגוון בתחום הוראת השפות.
עם סיום הקורס בהצלחה יהיו הסטודנטים מסוגלים:
1) להתמצא בגישות שונות לאיסוף הנתונים וניתוחם.
2) לנסח שאלות המחקר ולהכין את סקירת הספרות.
3) לתכנן עבודת התזה על כל שלביה בליווי מנחה.​​​
Footer Mobile