טופס נייח

מתעניינים

​​​​​​​​תנאי קבלה והרשמה לתכנית

לימודי השלמה
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש לימודי השלמה בשפה הנדרשת (6-2 ש"ש) לאחר ההתרשמות מהשכלת המועמד/ת והריאיון.

היקף הלימודים 
20 ש"ש -  לימודי חובה ורשות (כולל תרגילי מחקר).
הגשת עבודת גמר יישומית.
סטודנטים במסלול המחקרי נדרשים ל- 19 ש"ש וכתיבת תזה מחקרית.

ימי הלימוד
יום רביעי -יום לימודים מלא (ובנוסף לו, קורסים מקוונים ו/או ימי לימוד מרוכזים)
אפשרות לבחור התחלת לימודים בבוקר או בצהריים

משך הלימודים 
שתי שנות לימוד - שני סמסטרים בקמפוס ושני סמסטרים בלמידה מרחוק – ניתן להשלים את עבודת הגמר היישומית/מחקרית בשנה השלישית.​
 
עבודות סמינריונית
על הסטודנטים להגיש שתי עבודות סמינריוניות.
הסמינריון הוא קורס בהיקף מורחב, המכוון את הסטודנט ללמידה וחקירה בנושא מתחום הוראת השפות או ההתמחות השפתית. הסטודנטים נדרשים להתמודדות עם שאלת חקר בהיבטים מתודולוגיים כמו גם עם קריאה ביקורתית מעמיקה של ספרות מקצועית. 

עבודת הגמר
בתכנית להוראת שפות זרות ניתן לכתוב עבודת גמר יישומית או עבודת גמר מחקרית (תזה). רשאים להצטרף למסלול לכתיבת עבודת גמר מחקרית מי שציוניהם בשנה הראשונה ללימודים גבוהים ועומדים בתנאים הנדרשים.
 ​
מבנה תכנית הלימודים בתכנית להוראת שפות זרות 
קורסי חובה במתודולוגיה – 3 ש"ש
קורסי חובה- 2 ש"ש
קורסי חובה בהוראת שפות – 6 ש"ש
סמינריונים – 4 ש"ש
עבודת גמר- 2 ש"ש
קורסי בחירה – 3 ש"ש​
מאפייני תכנית הלימודים
תכנית הלימודים מורכבת מלימודים משותפים ומלימודי התמחות. הלימודים המשותפים לשלושת ההתמחויות יעשירו את הסטודנט בשני תחומים: פסיכולוגיה קוגנטיבית והקשריה להוראה, ושיטות מחקר בתחום החינוך. לימודי ההתמחות ייתנו לסטודנט אפשרות להעמיק את ידיעותיו הן בשיטות הוראה מתקדמות והן בשפה בה הוא מתמחה.
Footer Mobile