טופס נייח

מתעניינים

​​​​​​​​תנאי קבלה והרשמה לתכנית

לימודי השלמה
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש לימודי השלמה בשפה הנדרשת (6-2 ש"ש) לאחר ההתרשמות מהשכלת המועמד/ת והריאיון.

היקף הלימודים (החל משנת תשע"ז)
21 ש"ש -  לימודי חובה ורשות (כולל תרגילי מחקר).
הגשת עבודת גמר יישומית.
סטודנטים במסלול המחקרי נדרשים ל- 19 ש"ש וכתיבת תזה מחקרית.

ימי הלימוד
יום רביעי – יום לימודים מלא (ובנוסף לו, קורסים מקוונים ו/או ימי לימוד מרוכזים).

משך הלימודים 
שתי שנות לימוד לסיום שעות הלימוד והעבודות הסמינריוניות. ניתן להשלים את עבודת הגמר היישומית/מחקרית בשנה השלישית.
 
עבודות סמינריוניות
על הסטודנטים להגיש שתי עבודות סמינריוניות. הסמינריונים הם קורסים בהיקף מורחב, המכוונים את הסטודנט ללמידה וחקירה בנושא מתחום הוראת השפות או ההתמחות השפתית. בסמינריונים, הסטודנטים נדרשים להתמודדות עם שאלת חקר בהיבטים מתודולוגיים כמו גם עם קריאה ביקורתית מעמיקה של ספרות מקצועית. עבודה סמינריונית אחת תיכתב בדגש  עיוני ועבודה סמינריונית נוספת בדגש יישומי.

עבודת הגמר
בתכנית להוראת שפות זרות ניתן לכתוב עבודת גמר יישומית או עבודת גמר מחקרית (תזה). רשאים להצטרף למסלול לכתיבת עבודת גמר מחקרית מי שציוניהם בשנה הראשונה ללימודים גבוהים ועומדים בתנאים הנדרשים.
 ​
מבנה תכנית הלימודים בתכנית להוראת שפות זרות (עם עבודת גמר יישומית) - 12 ש"ש

קורסי חובה במתודולוגיה - 3 ש"ש
מחקר כמותי (שיעור + תרגיל) - 1.5 ש"ש
מחקר איכותני (שיעור + תרגיל)- 1.5 ש"ש
קורסי חובה בהוראת שפות - 6 ש"ש
שימוש בטכנולוגיה בהוראת שפה - 1 ש"ש
קוגניציה, רגשות ולמידה - 2 ש"ש
סוגיות נבחרות בהוראת שפות - 1 ש"ש
בחירה - 2 ש"ש

קורסים בהתמחויות (ערבית, עברית, אנגלית)
כולל קורס כתיבה אקדמית (חובה בשנה א')
כולל קורס כתיבת עבודת-גמר יישומית (חובה בשנה ב')​
13 ש"ש

קורסים משותפים  - 7 ש"ש 
 
קורסי חובה במתודולוגיה - 3 ש"ש
מחקר כמותי (שיעור + תרגיל) - 1.5 ש"ש
מחקר איכותני (שיעור + תרגיל)- 1.5 ש"ש
קורסי חובה בהוראת שפות - 4 ש"ש
שימוש בטכנולוגיה בהוראת שפה - 1 ש"ש
מגוון קורסי בחירה - 2 ש"ש
סוגיות נבחרות בהוראת שפות - 1 ש"ש
  
קורסים בהתמחויות:
​אנגלית
13 ש"ש קורסי חובה 

כולל קורס כתיבה אקדמית (חובה בשנה א')
כולל קורס כתיבת עבודת-גמר יישומית
(חובה בשנה ב') 

1 ש"ש קורס בחירה​

ערבית
​13 ש"ש קורסי חובה 

כולל קורס כתיבה אקדמית (חובה בשנה א')
כולל קורס כתיבת עבודת-גמר יישומית
(חובה בשנה ב') 

1 ש"ש קורס בחירה

עברית
10 ש"ש קורסי חובה 

כולל קורס כתיבה אקדמית (חובה בשנה א')
כולל קורס כתיבת עבודת-גמר יישומית 
(חובה בשנה ב')

4 ש"ש קורס בחירה

19 ש"ש – מסלול תזה
 
קורסי מחקר חובה- 5 ש"ש
מחקר כמותי (שיעור + תרגיל) - 1.5 ש"ש
מחקר איכותני (שיעור + תרגיל) - 1.5 ש"ש
מחקר מתקדם - 2  ש''ש

שיעורים משותפים בהוראת שפות -  2 ש"ש (חובה)
שימוש בטכנולוגיה בהוראת שפה -1 ש"ש
סוגיות נבחרות בהוראת שפות - 1 ש"ש

לימודי התמחות 
בהתמחות בהוראת אנגלית - 12 ש"ש בחירה 
בהתמחות בהוראת עברית -  12 ש"ש בחירה 
בהתמחות בהוראת ערבית -  12 ש"ש בחירה 
מאפייני תכנית הלימודים
הלימודים הכלליים יעשירו את הסטודנט בידע עדכני בשני תחומים:
  • פסיכולוגיה קוגניטיבית והקשריה להוראה
  • ​שיטות מחקר בתחום החינוך

לימודי החובה המשותפים בהוראת שפות זרות עוסקים בנושאים בבלשנות, הוראת שפה, מתודולוגיה של הוראת שפות מנקודת מבטו של התלמיד (רכישת שפה) ושל המורה (מתודולוגיית ההוראה).  

בלימודי הבחירה המשותפים בהוראת שפות זרות מוגש מגוון של קורסים המעמיקים את הידע בנושאים שונים כגון הערכה, חקר השיח, תרגום.

לימודי החובה בהתמחות באנגלית עוסקים בסוגיות העכשוויות בהוראת האנגלית במדינת ישראל, לימודים בהערכה ביקורתית של חומרי לימוד ותוכנית לימודים באנגלית כשפה זרה ובהתפתחות השפה האנגלית וכוללים גם עקרונות הכתיבה האקדמית.

לימודי הבחירה בהתמחות באנגלית כוללים מגוון של נושאים הספציפיים להוראת האנגלית: ספרות, שירה, תרגום, בלשנות, דקדוק פדגוגי, איתור וטיפול בקשיי ולקויות למידה באנגלית כשפה זרה ועוד.

לימודי החובה בהתמחות בערבית עוסקים בלימוד מתקדם של הדקדוק הערבי בממדים בלשניים, חברתיים ותרבותיים בהוראת השפה והתרבות הערבית וכן בסוגיות שונות של מתודיקה של הוראת הערבית כשפה נוספת בביה"ס הערבי ובביה"ס העברי, וכוללים גם דיגלוסיה ועקרונות הכתיבה האקדמית. הסטודנטים ידונו גם בסוגיות בחומרי לימודי ובתוכנית לימודים של הוראת הערבית. 

לימודי הבחירה בהתמחות בערבית יפגישו את הסטודנט עם עיונים בלשון, ובספרות ובשירה הערבית הקדומה והמודרנית לסוגותיה.

לימודי החובה בהתמחות בעברית דנים בסוגיות נבחרות שבהוראת עברית כשפה שנייה כגון: סוגיות במתודיקה של הוראת פרקי דקדוק נבחרים בעברית,  סוגיות בחומרי לימודי ובתוכנית לימודים, הוראת עברית כשפה שנייה בסביבה רב-תרבותית ורב-לשונית וכוללים גם עקרונות הכתיבה האקדמית. כמו כן, הסטודנטים יכירו דרכי הערכה וטיפול בקשיי למידה בעברית כשפה שנייה. 

לימודי הבחירה בהתמחות בעברית מציעים מגוון נושאי העשרה המרחיבים את הידע הנוגע לשפה העברית כגון: לשונות העברית בהקשריה החברתיים השונים,  עברית וערבית וקו התפר ביניהן, עולם השיח של המקורות היהודיים בנושאים לשוניים ועוד.

 ​
Footer Mobile