טופס נייח

אודות התכנית

​​​​​​
תואר: מוסמך בחינוך M.Ed. התמחות בשפה אנגלית/ערבית/עברית​​
כיום נלמדות אנגלית וערבית כשפות נוספות כמקצועות חובה בבתי הספר במערכת החינוך העברית בישראל. במערכת החינוך הערבית, אנגלית ועברית הן השפות הנוספות. לימוד הערבית הכתובה, השונה מזו המדוברת, מתחיל בביה"ס הערבי מכתה א' ובחלק מבתי הספר אף בטרום חובה.
המייחד את הנדרש בלימוד שפות הוא כמובן תחום מיומנויות השפה: על התלמיד ללמוד לתקשר ולתפקד בשפה אחרת. אך מתוך היכרות עם המציאות החינוכית בבתי הספר, אנו למדים שתלמידים רבים במערכת החינוך מתקשים לתקשר כראוי בשפה הנלמדת בבית הספר.

אחד הגורמים העשויים לשפר את ההישגים הוא הכשרת אנשי מקצוע מומחים שיהיו מסוגלים הן ללמד בעצמם בהצלחה בשטח, והן לפעול במסגרות רחבות יותר: להנחות מורים ופרחי הוראה להוראת שפות, לפתח תכניות לימוד וחומרי לימוד, ליזום ולשפר תכניות הכשרה והדרכה. 

התכנית מיועדת למורים בעלי תואר ראשון בשפה האנגלית או בשפה הערבית או בשפה ולשון העברית, המלמדים אנגלית או ערבית או עברית בבית הספר היסודי והעל-יסודי.

מטרת התכנית היא להקנות ידע תיאורטי ומעשי בנושאים הקשורים ללמידה ולהוראת שפות בבית הספר, כגון: שפה ותרבות, רכישת שפה, סוגיות במתודולוגיה, עיצוב תכניות לימוד ועוד. התכנית מכוונת לפיתוח מומחים להוראת שפות אשר ימשיכו את מסלולם הפרופסיונאלי כמורים, כרכזי מקצוע, כמפקחים, כמעצבי תכניות לימודים או כמדריכי מורים. התכנית גם מגבירה את המודעות של אנשי השטח לדמותו של המורה החוקר אשר מלווה את מקצוע ההוראה בחקר מתמיד כאמצעי ללימוד יותר מעמיק ומהנה. מורה חוקר שואל ומכיר את חשיבות השאלה ככלי מרכזי להגברת הידע.

התכנית לתואר שני בהוראת שפות זרות כוללת שלוש התמחויות

*סטודנטים שמעוניינים להמשיך לתואר שלישי יכולים לכתוב במסגרת התכנית תזה מחקרית.
ראשת התכנית

רכז ההתמחות בהוראת אנגלית
Footer Mobile