Contact Form

הוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה רב-תחומית

​​​​
תואר: מוסמך בחינוך M.Ed. הוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית​​​​
​​​​​​
אצלנו תמצאו חוויית למידה משמעותית שבמרכזה רוח האדם!​​​​​​​​​​​
התכנית מאפשרת לכתוב תזה מחקרית לקראת לימודים לתואר שלישי​​​
תואר שני בחינוך
תואר שני בחינוך - תואר שני בהוראה
Footer Mobile