טופס נייח

אודות התכנית

תואר: B.A / B.Ed - בחוגים הנלמדים
תעודה: תעודת הוראה לבית הספר העל יסודי​​
משימתנו: הכשרתם המקצועית של אנשי החינוך הטובים ביותר.

אנו רואים בחינוך משימה בעלת חשיבות לאומית ממדרגה ראשונה. המורה הטוב, לתפיסתנו, היא/הוא אדם הרואה בהוראה ובחינוך שליחות חברתית. אדם מוסרי, מכבד את הזולת ומהווה דוגמא אישית. מומחה מקצועי רחב-אופקים בעל עושר תרבותי. מנהיג המסוגל להוביל את תלמידיו במסע הגדילה וההתפתחות שלהם.

עקרונות התכנית
  • תכניתנו מכשירה מורים לחינוך והוראה בבית הספר העל יסודי.  ומעניקה לבוגריה תעודת-הוראה בכל תחומי הדעת הנלמדים בבית-הספר העל יסודי.
  • התכנית בנויה על חיבורים בין המישור העיוני והמישור המעשי.
  • במישור העיוני -  הקניית ידע בתחומי חינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה ודידקטיקה.
    במישור המעשי - מיומנויות הוראה עדכניות, הובלת כיתה, יצירת קשר אישי עם תלמידים, תהליכי בניית קבוצה, התמודדות עם קונפליקטים, ועוד.
  • התכנית מכשירה להוראה ומעניקה תעודת-הוראה בכל תחומי-הדעת הנלמדים בביה"ס העל-יסודי הממלכתי.

מבנה התכנית
התכנית נפרסת על פני 4 שנות לימוד ומשלבת קורסים וסדנאות במכללה עם התנסות מעשית מודרכת בהוראה ובחינוך בבית ספר על יסודי.

תכנית הלימודים בתכנית מורכבת מארבעה חלקים
  • לימודי חינוך כלליים.
  • דרכי-הוראה (דידקטיקה) של תחום ההתמחות.
  • התנסות מעשית בבתי-ספר.
  • סדנת סטאז' (לסטודנטים שהשתלבו בהוראה בשנה הרביעית ללימודיהם).

​תעודת הוראה לבית הספר העל יסודי
המסלול שלך לתואר-ראשון ותעודת-הוראה (תרשים כללי – לא תכנית אישית)

שנהתואר ראשוןתעודת הוראה

א'

מבואותסדנאות מבוא לחינוך והוראה
ב'קורסים ספציפיים; פרו-סמינריונים; שיטות מחקר

קורסים להכרת הכיתה כקבוצה והתלמיד כפרט
דרכי הוראה במקצוע של חוג א'
התנסות מעשית בבית-ספר – יום בשבוע

ג'

קורסים; סמינריונים

זכאות לתואר ראשון

קורסים וסדנאות על חינוך והוראה
דרכי-הוראה במקצוע של חוג ב'
התנסות מעשית בבית-ספר – יומיים בשבוע

ד'השלמות (אם צריך)

הוראה כמתמחה (סטאז') בביה"ס
סדנה לליווי ההתמחות
סמינריון בחינוך
זכאות לתעודת-הוראה ורשיון-הוראהאנו מאחלים לך סיפוק והצלחה בלימודיך אצלנו ובהמשך דרכך המקצועית!
ראשת התכנית
ד"ר ראניה חוסין פראג'

Footer Mobile