Contact Form

בית הספר העל יסודי

תואר: B.A / B.Ed - בחוגים הנלמדים
תעודה: תעודת הוראה לבית הספר העל יסודי​​
​​​​​​ ​
משימתנו: הכשרתם המקצועית של אנשי החינוך הטובים ביותר.
בואו אלינו למצוא שותפים לדיאלוג פורה ומחזק, לחוויה לימודית
ייחודית ומעשירה בקמפוס באורנים​​
​​​​

 

 

11http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/training/slaider/1.jpgחוויה לימודית ייחודיתהתנסות מעשית בהדרכה אישית וקבוצתית בהוראה ובחינוךFalse
22http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/training/slaider/2.jpgחוויה לימודית ייחודיתהתנסות מעשית בהדרכה אישית וקבוצתית בהוראה ובחינוךFalse
33http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/training/slaider/3.jpgחוויה לימודית ייחודיתהתנסות מעשית בהדרכה אישית וקבוצתית בהוראה ובחינוךFalse
44http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/training/slaider/4.jpgחוויה לימודית ייחודיתהתנסות מעשית בהדרכה אישית וקבוצתית בהוראה ובחינוךFalse


לימודי הוראה לחינוך על יסודי מכשירים מורים לבית הספר העל יסודי.
תפיסת ההכשרה מושתתת על הזיקה שבין הלימוד העיוני והמעשה החינוכי.
תכנית הלימודים כוללת הקניית ידע עיוני בתחומי החינוך, הפסיכולוגיה והדידקטיקה וידע מעשי בתחום מיומנויות ההוראה הן כלליות והן ייחודיות לתחום הדעת בו בחר הסטודנט להתמחות.
התכנית נפרסת על פני 4 שנות לימוד ומלווה בהתנסות מעשית ובהדרכה אישית וקבוצתית בהוראה ובחינוך בבית ספר העל-יסודי.

Footer Mobile