טופס נייח

תכנית הלימודים

​מספר קורסים מתוך מגוון רחב של קורסים בתכנית
*הקורסים שלהלן מתחברים להתנסות המעשית בבית-הספר באמצעות ניתוח-אירועים, סימולציות, קישור תיאוריות למציאות שחווים הסטודנטים

מידע יפורסם בקרוב

מידע יפורסם בקרוב

מידע יפורסם בקרוב

Footer Mobile