חדש! מסלול חָמֵשנָתִי

 באנר - דסקטופ

 באנר - מובייל

תואר ראשון בחינוך - תואר שני בחינוך

 טופס נייח

חדש! מסלול חָמֵשנָתִי

​​​​
תואר ראשון + תואר שני + תעודת הוראה = חמש שנים
​​​​​​​​​​​​
המסלול הישיר מאפשר לימודים לתואר ראשון ושני עם תעודת הוראה
במשך חמש שנים רצופות*


תקנון
המסלול כולל את תוכניות התואר השני
**
  • הוראת שפות
  • הוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית
  • הוראת מדעים לבית הספר העל-יסודי
  • הוראת מתמטיקה ומדעים לביה"ס היסודי
  • מוסמך בהוראה (למי שלא למדו בתוכניות  B.Ed)

מבנה התכנית
שנים א'-ג': לימודים לתואר ראשון + תעודת הוראה.
שנה ד':  השלמת לימודי התואר הראשון  והתחלת הלימודים לתואר שני במעמד על תנאי.
תלמידים על תנאי יוכלו להתקבל כתלמידים מן המניין לתואר השני רק לאחר סיום כל החובות לתואר הראשון ולתעודת ההוראה. בכל מקרה, יש לסיים את חובות התואר הראשון עד סוף הקיץ של שנה ד'.
שנה ה': השלמת לימודי התואר השני.
חובת התמחות (סטאז'): סטודנטים יבצעו את הסטאז' בשנה ד' או שנה ה' לפי העדפתם. עליהם להיות בשדה חינוכי המוכר להתמחות בהיקף של לפחות 1/3 משרת הוראה. השלמת ההתמחות בהצלחה היא תנאי לקבלת רישיון הוראה ממשרד החינוך.

תנאי קבלה
המיון למסלול ייערך בתום שנה ב' ללימודי התואר הראשון על בסיס:
  • הסטודנטים השלימו לפחות 50% מתכנית הלימודים בממוצע 85 ומעלה.
בלימודי B.A., B.Sc. במדעים – ציון 75 ומעלה.
  • הסטודנטים קיבלו המלצה בכתב מראשי החוגים ותכנית ההכשרה.
  • הסטודנטים עומדים בתנאי הקבלה הנדרשים בתוכניות השונות של התואר השני (בהתאם לכל תוכנית ותוכנית) כולל ראיון קבלה.
  • בשנה ג' יתכננו המתקבלים למסלול את לימודיהם כך שהם ישלימו בשנה ג' את חובות ההתנסות ולא יוותרו להם לשנה ד' יותר מ-6 ש"ש.

שכר לימוד
יינתנו הנחות בשכר לימוד לקראת הכניסה ללימודי תואר שני***

* נתון לשינויים בהתאם להתפתחויות בפועל.
** בקשות למסלול ישיר בכל תוכנית אחרת דורשות דיון פרטני.
*** בכפוף להנחיות והחלטות משרד החינוך.

Footer Mobile