חדש! מסלול חָמֵשנָתִי

 באנר - דסקטופ

 באנר - מובייל

תואר ראשון בחינוך - תואר שני בחינוך

 טופס נייח

חדש! מסלול חָמֵשנָתִי

​​​​
תואר ראשון + תואר שני + תעודת הוראה = חמש שנים
​​​​​​​​​​​​
המסלול הישיר מאפשר לימודים לתואר ראשון ושני עם תעודת הוראה
במשך חמש שנים רצופות*

תקנון
המסלול כולל את תוכניות התואר השני**
 • הוראת שפות
 • הוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית
 • הוראת מדעים לבית הספר העל-יסודי
 • הוראת מתמטיקה ומדעים לביה"ס היסודי
 • מוסמך בהוראה (למי שלא למדו בתוכניות  B.Ed)
 • חינוך בגיל הרך
 • חינוך והוראה לתלמידים בסיכון והדרה
 • ניהול וארגון מערכות חינוך

מבנה התכנית
שנים א'-ג': לימודים לתואר ראשון + תעודת הוראה.
שנה ד':  השלמת לימודי התואר הראשון  והתחלת הלימודים לתואר שני במעמד על תנאי.
סטודנטים  על תנאי יוכלו להתקבל כסטודנטים מן המניין לתואר השני, רק לאחר סיום כל החובות לתואר הראשון ולתעודת ההוראה. בכל מקרה, יש לסיים את חובות התואר הראשון עד סוף הקיץ של שנה ד'.
שנה ה': השלמת לימודי התואר השני.
חובת התמחות (סטאז'): סטודנטים יבצעו את הסטאז' בשנה ד' או שנה ה' לפי העדפתם. במסגרת שנת הסטאז' על הסטודנטים להיות בשדה חינוכי מוכר בהיקף של 1/3 משרת הוראה לפחות . השלמת ההתמחות בהצלחה היא תנאי לקבלת רישיון הוראה ממשרד החינוך.

תנאי קבלה
המיון למסלול יחל בתום שנה ב' ללימודי התואר הראשון על בסיס:
 • השלמת לפחות 50% מתוכנית הלימודים של התואר הראשון בממוצע 85 ומעלה.
בלימודי B.A., B.Sc. במדעים – ציון 75 ומעלה, בחינוך בגיל הרך ממוצע 90 ומעלה.
 • המלצה בכתב מראשי החוגים ו/או תכנית ההכשרה.
 • ועדת קבלה לתוכנית הרלוונטית בתואר השני.
 • בשנה ג' יתכננו המתקבלים למסלול את לימודיהם כך שהם ישלימו בשנה ג' את חובות ההתנסות ולא יוותרו להם לשנה ד' יותר מ-8 ש"ש.

שכר לימוד
ע"פ המפורט בתקנון שכר לימוד

* נתון לשינויים בהתאם להתפתחויות בפועל.
** בקשות למסלול ישיר בכל תוכנית אחרת דורשות דיון פרטני.
*** בכפוף להנחיות והחלטות משרד החינוך.
Footer Mobile