פנייה לפקולטה

דיקן הפקולטה
ד"ר הדס הירש
שעות קבלה ( בתאום מראש)

מנהלת הפקולטה
רוזנבוים רונית
04-9838772

מזכירה אקדמית
שרון בר-שירה
04-9838832

מזכירה אקדמית
תמר הולצמן ​
04-9838975
פקס 04-9838830

Footer Mobile