Contact Form

ביולוגיה וסביבה

​​​​​​תואר: .B.Sc - תואר בוגר במדעי הטבע של אוניברסיטת חיפה
וגם אפשרות לתעודת הוראה של משרד החינוך לעל יסודי בכיתות ז'-י' (בחירה)
​לימודי החוג לביולוגיה וסביבה הם חלק מהפקולטה למדעי הטבע של אוניברסיטת חיפה.
מיקום הלימודים הוא בקמפוס מכללת אורנים ליד קריית טבעון.

התואר מאפשר המשך ישיר ללימודי תואר שני בביולוגיה, רפואה ווטרינריה בארץ ובחו"ל. שילוב הלימודים לתואר .B.Sc בביולוגיה וסביבה עם לימודי חינוך מקנה לבוגרים תעודת הוראה של משרד החינוך לעל יסודי בכיתות ז'-י'.

  • קורסי הלימודים כוללים מגוון נושאים בתחומי הביולוגיה המולקולרית, מיקרוביולוגיה , גנטיקה, ביולוגיה תאית, אנדוקרינולוגיה ופיזיולוגיה,סדנאות שדה, אקולוגיה ושמירת טבע ועוד.
  • החוג שם דגש על מעורבות הסטודנטים במחקר הן על-ידי השתתפותם בסמינר שבועי מפי חוקרים הנמצאים בחזית המחקר האקדמי בארץ והן על-ידי השתלבותם בפרויקטי מחקר של חברי הסגל.
  • בחוג לביולוגיה יש מסורת עשירה של עשייה ומעורבות בפעילות ירוקה ורתימת המחקר האקדמי להבנת השפעתנו על הסביבה שבה אנו חיים.
 ​
הכירו את מאור מהחוג לביולוגיה וסביבה


הכירו את לינה מהחוג לביולוגיה וסביבה


ביולוגיה לומדים באורנים!
הכירו את החוג לביולגיה וסביבה באורנים


Footer Mobile