Contact Form

תואר ראשון בביולוגיה וסביבה

​​​​​​תואר: .B.Sc - תואר בוגר בהוראת המדעים - ביולוגיה של אוניברסיטת חיפה
וגם אפשרות לתעודת הוראה של משרד החינוך לעל יסודי בכיתות ז'-י' (בחירה)
​החוג לביולוגיה שייך למחלקה להוראת המדעים של הפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטת חיפה. הלימודים מתקיימים בקמפוס מכללת  אורנים ליד קרית טבעון. הלימודים מקנים תואר: .B.Sc - של אוניברסיטת חיפה.
התואר מאפשר המשך ישיר ללימודי תואר שני בביולוגיה, רפואה ווטרינריה בארץ ובחו"ל. הלימודים באורנים מאפשרים לימודי המשך במסלול ישיר לתואר שני #חמשנתי בהוראה כולל רשיון הוראה עד לכתה י"ב. 

לימודי החוג לביולוגיה וסביבה הם חלק מהפקולטה למדעי הטבע של אוניברסיטת חיפה.
מיקום הלימודים הוא בקמפוס מכללת אורנים ליד קריית טבעון.
חן ונועה, סטודנטיות לוטרינריה באוניברסיטה העברית, בוגרות החוג לביולוגיה וסביבה באורנים
הכירו את לינה מהחוג לביולוגיה וסביבה


Footer Mobile