Contact Form

תנאי קבלה והרשמה

תנאי קבלה
ללימודים יתקבלו מועמדים שיעמדו בתנאי הקבלה הכללים של אוניברסיטת חיפה, בעלי פסיכומטרי 580 ומעלה  ותעודת בגרות מלאה שכוללת 8 יח"ל מדעיות בבגרות. מועמדים שלמדו בבתי ספר ששפת ההוראה בו אינה עברית נדרשים בבחינת יע"ל בציון 120 ומעלה.

הרשמה מקוונת
הרישום למחלקה להוראת המדעים - ביולוגיה נעשה דרך מחלקת ההרשמה של אוניברסיטת חיפה.
טופסי הרשמה ניתן לרכוש בחנויות אקדמון
לחצו להרשמה מקוונת


מכללת אורנים מאפשרת הגשת מועמדות ללימודים למי שאינם עומדים בתנאי הקבלה הרגילים, לשם כך יש לפנות - למרכז המידע וההרשמה בטלפון 1800-30-10-80.
או להשאיר פרטים בטופס ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם

Footer Mobile