טופס נייח

עבודות גמר בביולוגיה


נושא שם 

לצפייה

יחסי גודל דבורים ופרחים כבסיס לשימור מארגי האבקה יציבים בחורש הים תיכוני איילת אלון

לצפייה

מחקר במודל הגנטי C. elegans חשף את השפעתה של עקה מיטוכונדריאלית על המסלול ליצירת כולסטרול דנית מקלנבורג

לצפייה

שרידות אמבה בנוכחות חיידק הלגיונלה- כלי לניטור אלימות בזני Legionella pneumophila ענבר גלס

לצפייה

המשמעות הפיזיולוגית של פעילות האנזים  Carbonic anhydrase בעקרבים: מחקר השוואתי. לי-מור דוד

לצפייה

האם ניתן ליישם את הפטריה Metarhizium anisopliae להדברה ביולוגית של שחרורית הלול הנוברת Alphitobius diaperinus? מעין ויסלר

לצפייה

שימוש במודל הגנטיC.elegans   על מנת לפענח את תפקידו של החלבון SUMO במחלה דמוית הנטינגטון מיסון מוסה אגבאריה

לצפייה

זיהוי ואפיון של תאי גזע בכלי דם פריפריאליים במהלך רגנרציית גוף שלם ב- Botrylloides leachi

נופר קרקובסקי

לצפייה

      הגבלת משאבי הפונדקאי עש הפקעות והשפעתה על אסטרטגיות מהלך חיים של הצרעה הטפילית Copidosoma koehleri  רחלי בראון

לצפייה

חיפוש אחר אלמנטים דומים בין קומפלקס הסיגנלוזום הקלאסי באדם והקומפלקס הקדמוני בשמרים  שירי פרץ

לצפייה

השפעת דרכים על פיזור מרחבי, פעילות והרכב חברה של יונקים גדולים: נחל שקמה כמודל שלמה קאין

לצפייה

תקשורת כימית בצבי יבשה (Testudo graeca) שניר ליבנה

לצפייה

אפיון ובקרה מטבולית של סטרולים באורגניזם המודל  Caenorhabditis elegans
זהר צורי

לצפייה

נושא שם 

לצפייה

בלוטת הרדר בנוטריות, כלי לתקשורת כימית בין פרטים ומודל לפיתיון בבקרת האוכלוסייה עדן יהלי הרשקוביץ

לצפייה

     האם מגוון פרוקי-רגליים במטעי רימון מושפע משתילת צמחי שוליים כחלק מהדברה ביולוגית משמרת רותם ישראל

לצפייה

      האם סימביונטים שניוניים תורמים להתמיינות של כנימות עפצים בישראל ליהי עמית

לצפייה

הקשר בין מבנה ומגוון חברת הציפורים לבין תכסית ותנאים סביבתיים משתנים ביער אודם משה זלינגר

לצפייה

           השוואת עקומות הגידול של זני Legionella קליניים וסביבתיים לצורך בירור הפוטנציאל לפתוגניות בזנים הסביבתיים אולי אוקס

לצפייה

             השיטה המלבינה בישראל: אוכלוסיות טבעיות או יבוא על ידי האדם בן דביר

לצפייה

השפעת מורשת שימושי קרקע ופעילות בעלי חיים על דפוס זמן- מרחבי

 של התחדשות אלונים ביער אודם

איתי אושינסקי  

לצפייה

      יער אודם: השפעת היסטוריית שימושי קרקע ופעילות בע"ח על דפוס התחדשות היער מנקודת מבט של שרידות הבלוט והתבססות הנבט בין סובסטרטים שונים  לילך יער

לצפייה

כיצד שרידות האבקועים של צב היבשה המצוי (Testudo graeca) מושפעת מהתנאים הא-ביוטיים בקנים טבעיים למחצה?  
חן פרדוביץ

לצפייה

מציאת תפקידו של הגן הנסתרpsbA1  בחיידקים כחוליים מתן לחיאני

לצפייה

ניצול ההנדסה הגנטית לפיתוח של שיטה למעקב אחרי פעילות האנזים CSN,  המתאימה לכל האורגניזמים העילאיים: משמר ועד אדם נועם קסטל

לצפייה

סימביונטים שניוניים בצרעות טפיליות התוקפות זבובים: מגוון והשפעות פיזיולוגיות על הפונדקאי מעיין פרנקו

לצפייה

צלף קוצני וצלף מצרי: שני מינים נפרדים, או תת אוכלוסיות של אותו המין? ספיר סלע

לצפייה

נושא שם 

לצפייה

תזונה באלמוגים השפעות המזון המומס על אלמוגים יעל רובנוביץ'

לצפייה  

GTF נזקי גלוקוז גבוה בתאי עצב בתרבית והשפעתו המתקנת של רלי כאכון

לצפייה  

Influence of secondary symbionts assemblage on the pea aphid dropping behavior עומר לביא

לצפייה 

From Corals to Neo Bone Implants אלון אורנאי

לצפייה  

Influence of secondary symbionts assemblage on the pea aphid dropping behavior עומר לביא

לצפייה  

GTF נזקי גלוקוז גבוה בתאי אנדותל בתרבית והשפעתו המתקנת של מור אבוטבול

לצפייה 

אפיגנטיקה, מתילציות ויצירת עפצים על עצי אלה ארצישראלית סמוסב אלכס

לצפייה 

Side and color preferences in Palestine sunbirds  (Nectarinia osea) גלי בלומנפלד 

לצפייה  

Characterization metal-chelating properties of the pharmacological Indian spice Curcumin using budding yeast as an eukaryotic model            
סג'דה טבאש

לצפייה 

נזקי גלוקוז גבוה בתאי עצב בתרבית והשפעתו המתקנת של - GTF שירלי שריג

לצפייה 

מידול זיכרון בדבורי בומבוס אלעד קריאל

לצפייה 

קצב הדיפוזיה של חמצן במערכת הטרכיאות והשפעתו על תנועות הנשימה בארבה המדבר, Schistocerca gregaria רועי סנדר

לצפייה 

הימנעות מטריפה בחיפושיות תוך שימוש באותות ויזואליים וכימיים של צמח הכלנית אותו הן מאביקות מרים קישינבסקי

לצפייה 

שונות גנטית בין אוכלוסיות של כנימה יוצרת עפצים, Aploneura lentisci לאורך גרדיאנט אקלימי וגיאוגרפי בישראל עינב זיידנר

לצפייה 

מיקרופלורת רימת זבוב הזית כמקור לחיידקים יצרני ליפאזות המתאימות כקטליזטורים ביולוגיים ליצירת ביודיזל דורון בן גד

לצפייה 

תורשה אפיגנטית בצרעה טפילית: קשרים בין השפעה אימהית והשפעה אבהית רועי שחם

לצפייה 

Gas exchange patterns in insects: the role of the head ganglia in neural control טלי ברמן

לצפייה 

ירי לשון והקשר לזיהוי הזוויגי בזיקית המובהקת תדהר לב-ארי, הדס כתר כ"ץ, אביחי לוסטיג

לצפייה 

בחינת השינויים במגוון מינים ובדפוסי נדידה של ציפורים באורנים מ 1978 עד היום

עוזי דגן

לצפייה 

אפיון וזיהוי אוכלוסיות חיידקי Acinetobacter שבודדו מצוף של שלושה מיני צמחים ומחרקים המבקרים בפרח

הילה מזרחי

לצפייה 

השפעת רוח על ההימלטות של כנימות עלה מטריפה מקרית

סתו טלל

לצפייה 

צפיפות הטורפים של ישימונית תמנע כתלות בשטחי חקלאות סמוכים

אמיר וינר

לצפייה 

השפעת ההימנעות מאכילה מקרית על כושר הרבייה והפיזור של כנימות אפיד האפון
(Acyrthosiphon pisum) .

יונתן מרסמן

לצפייה 

האם זחלי ארינמל חופר משפכים בערבה מהווים מקור מזון זמין עבור עופות מדבריים

מאי חיימוביץ

לצפייה 

עלי האלה האטלנטית כמקור לחומרים אנטיקנדידיאליים

עמר נטלי

לצפייה 

Footer Mobile