external studies Contact

קורס מכינה בכימיה

ההזדמנות שלך להתחיל ללמוד ביולוגיה כבר בתשפ"א!
(הטקסט מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד)

קורס המכינה בכימיה כולל 60 שעות אקדמיות, תרגול החומר ואימון עצמאי, אשר פתוחים לכלל הנרשמים בימים ובשעות הנוחים להם, בפורמט מקוון. כמו כן, הקורס מאפשר קשר עם המרצה.
הקורס מיועד למועמדים שלא עומדים בתנאי הקבלה הרגילים של החוג לביולוגיה וסביבה, או למועמדים המעוניינים לרענן או לשפר את ידיעותיהם בכימיה.  

תנאי הקבלה הרגילים של החוג
  • ציון פסיכומטרי 580 ומעלה.
  • בגרות מלאה עם 8 יחידות מדעיות (ביולוגיה, מתמטיקה, פיזיקה).
  • ציון יע"ל 120 ומעלה.

מי שלא עומד בתנאי הקבלה הרגילים של החוג, יכול להתקבל ללימודים במידה שעבר בהצלחה את מבחן רמת העברית והאנגלית של אוניברסיטת חיפה ואת מבחן הכימיה של המכינה.

מסלול הקבלה לחוג ייקבע על פי ציון מבחן המכינה
  • ציון של 80 ומעלה – יאפשר תחילת לימודים בחוג לביולוגיה וסביבה כתלמיד מן המניין.
  • ציון שבין 56-79 – יחייב בראיון קבלה עם ראש החוג, בו יוחלט האם לשלב את הסטודנט כתלמיד מן המניין בשנה א או כתלמיד במסלול מפוצל (שנה א בשנתיים).
  • ציון מתחת ל 56 – לא תתאפשר קבלה.

סטודנט שלמד 5 יחידות כימיה בתיכון יכול להירשם רק לבחינה, מבלי לעשות את קורס המכינה. עלות המבחן בלבד, ללא קורס  50 ₪.    

סילבוס המכינה     
        
עלות קורס המכינה, כולל מבחן – 600 ₪.
קישור להרשמה ותשלום

על מנת להשלים את דרישות מכינת הכימיה עליך להיבחן בבחינה הסופית של הקורס.

ההרשמה לבחינה לפי מועדים
תאריכי הבחינות:
3.8.2020 
18.8.2020    
7.9.2020
תשלום לבחינה למועמד שעשה בגרות של 5 יחידות בכימיה ולא עשה את המכינה
מתבצע דרך החנות האינטרנטית של אורנים (חובה להגיע ליום הבחינה עם הבגרות מצולמת)


*כל מועמד רשאי לבחור תאריך בחינה אחת בלבד וניתן להיבחן פעם אחת בלבד! (אין מועד ב').
**משך הבחינה כ- 3 שעות.

Footer Mobile