external studies Contact

קורס מכינה בכימיה

ההזדמנות שלך להתחיל ללמוד ביולוגיה כבר בתשפ"א!
קורס המכינה בכימיה כולל 60 שעות אקדמיות, תרגול החומר ואימון עצמאי, אשר פתוחים לכלל הנרשמים בימים ובשעות הנוחים להם, בפורמט מקוון. כמו כן, הקורס מאפשר קשר עם המרצה.
הקורס מיועד למועמדים שלא עומדים בתנאי הקבלה הרגילים של החוג לביולוגיה וסביבה, או למועמדים המעוניינים לרענן או לשפר את ידיעותיהם בכימיה.  

תנאי הקבלה הרגילים של החוג
  • ציון פסיכומטרי 580 ומעלה.
  • בגרות מלאה עם 8 יחידות מדעיות (ביולוגיה, מתמטיקה, פיזיקה).
  • ציון יע"ל 120 ומעלה.

מי שלא עומד בתנאי הקבלה הרגילים של החוג, יכול להתקבל ללימודים במידה שעבר בהצלחה את מבחן רמת העברית והאנגלית של אוניברסיטת חיפה ואת מבחן הכימיה של המכינה.

מסלול הקבלה לחוג ייקבע על פי ציון מבחן המכינה
  • ציון של 80 ומעלה – קבלה ללימודים בחוג לביולוגיה וסביבה כתלמיד מן המניין.
  • ציון שבין 56-79 – יחייב בראיון קבלה עם ראש החוג, בו יוחלט האם לשלב את הסטודנט כתלמיד מן המניין בשנה א' או כתלמיד במסלול מפוצל (לימודי שנה א יתפרסו על שנתיים).
  • ציון מתחת ל 56 – לא תתאפשר קבלה.

סטודנט שלמד 5 יחידות כימיה בתיכון יכול להירשם רק לבחינה, מבלי לעשות את קורס המכינה. עלות המבחן בלבד, ללא קורס  50 ₪.    

סילבוס המכינה    
        
עלות קורס המכינה, כולל מבחן – 600 ₪.
לחצו להרשמה ותשלום

על מנת להשלים את דרישות מכינת הכימיה עליך להיבחן בבחינה הסופית של הקורס.

ההרשמה לבחינה תיפתח בהמשך ותהיה לפי מועדים
תאריכי הבחינות*:  6.7.2020      3.8.2020         7.9.2020
*תתכן  פתיחה של מועדים נוספים בהתאם לשיקולי החוג.

כל מועמד רשאי לבחור תאריך בחינה אחת בלבד וניתן להיבחן פעם אחת בלבד! (אין מועד ב').
משך הבחינה כ- 3 שעות.

* הטקסט מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד
Footer Mobile