טופס לידים

סרטים

​לימודי ביולוגיה באורנים
סרטון אודות תוכנית לימודי ביולוגיה אוניברסיטת חיפה - אורנים

​סיור לימודי באתיופיה
סטודנטים מהחוג בסיור לימודי באתיופיה

​הכירו את החוג לביולוגיה
סרטון אודות תוכנית לימודי ביולוגיה אוניברסיטת חיפה - אורנים

​מעבדות מחקר באורנים
הכירו את מעבדות המחקר במכללת אורנים לחינוך והוראה

​סיור זואוגיאוגרפיה במדבר
סטודנטים בחוג לביולוגיה וסביבה של אוניברסיטת חיפה/אורנים לומדים בשטח את מגוון עולם החי במדבר


Footer Mobile