Contact Form

תואר שני

מסלולי הלימודים לתואר שני בהוראת המתמטיקה ולתואר שני בהוראת הפיזיקה אושרו לאחרונה על-ידי המועצה להשכלה גבוהה.
המסלולים מציעים התמחות בדיסציפלינה ובהוראה ברמה של תואר שני. הקורסים במתמטיקה ובפיזיקה ניתנים על-ידי מרצי החוג למדעים מדויקים. הלימודים מתקיימים בפקולטה ללימודים מתקדמי​ם והרישום מתנהל דרכה.

Footer Mobile