טופס נייח

מוקד החינוך לדמוקרטיה ולאזרחות פעילה

מרכז רב פעולה המשלב ידע אקדמי ומחקר מדעי עם אקטיביזם אזרחי ועשייה חברתית

רציונל להקמת המוקד
המציאות הישראלית הנוכחית מציבה מול כל אזרח ואזרחית שאלות ודילמות מורכבות בהקשר לאופייה הדמוקרטי והאזרחי של החברה בישראל. אנו, בחוג לאזרחות במכללת אורנים, מאמינים שהדמוקרטיה לא תשמור עלינו אם אנחנו לא נגן עליה, ושחינוך אזרחי הוא מפתח חשוב לכך. לשם כך נחוץ חינוך להפנמת היסודות הערכיים של המדינה כבסיס לקיומה, ולהבנת החיים הישראליים בהווה כפלטפורמה לניתוב מושכל יותר של העתיד...

m,bmbnb
ההסבר על המוקד - החל מהדקה 00:23:45ידע אקדמי ומחקר מדעי
מפגשי שיח בלייב ומחקרי הסגל
אוריינות תקשורתית
גיליונות הסטודנטים 
מדיניות
הצעות והמלצות לאור מחקרי הסטודנטים
אקטיביזם אזרחי
מידע על ימי שיא, ימים מרוכזים, סדנאות, הנחיית קבוצות ושיעורי אקטואליה
Footer Mobile