טופס נייח

קשרים בין לאומיים

​כיוונים עיקריים
 • הזמנת מרצים מחו"ל לימי עיון, סמינרים וכנסים של החוגים לסוציולוגיה ולאזרחות - הן בזום, והן בהשתתפות פיזית.
 • השתתפות מרצי החוגים בימי עיון, סמינרים וכנסים בחו"ל - כנציגי החוגים שלנו.
 • חילופי סטודנטים הלומדים סוציולוגיה ואזרחות אצלנו ובחו"ל.
 • סיורים לימודיים בחו"ל בנושאים הנלמדים בחוגים והזמנת סטודנטים מחו"ל לסיורים לימודיים אצלנו.
 • מחקרים משותפים בנושאים מגוונים.

תחומי העניין

החוג לסוציולוגיה
 • זהות חברתית ותרבותית במדינות מרובות תרבויות
 • הגירה וזהות אתנית
 • מחאות ומהפכות חברתיות בישראל ובעולם בשנות ה- 2000
 • רב-תרבותיות, הדרה וריבוד חברתי
 • חשיבה סוציולוגית ופוליטית והמציאות החברתית והתרבותית
 •  הדתה וחילון
 • המרחב החרדי בישראל ובחו"ל וקבוצות חרדיות מודרניות
 • סוציולוגיה של תרבות ואומנות ומדיניות התרבות
 • סוציולוגיה של יחסים אתניים.

החוג לאזרחות
 • הרעיון הדמוקרטי
 • החינוך האזרחי, החינוך לדמוקרטיה, האקטיביזם האזרחי
 • הסכסוך הישראלי-פלסטיני והמיעוט הערבי בישראל  
 • חברה ופוליטיקה
 • פוליטיקה מעוגנת בקרקע: המדיניות המרחבית בישראל ובעולם
 • מקום האינטרנט בחיינו וההוראה המקוונת
 • מנהל עירוני ומנהל מערכות חינוך מההיבטים של שימוש בטכנולוגיית מידע והטמעת חדשנות
 • אזרחות דיגיטלית
 • כלכלת ישראל ועיצוב מדיניות

קשרים עם האוניברסיטאות בחו"ל
שם המרצה מדינה שם ומקום האוניברסיטה תחומי עניין

מרצי החוג

 

ארה"ב

אוניברסיטת סינסינטי –

The Center for Jewish Studies at UC Santa Cruz

https://cjs.ucsc.edu

 

סוציולוגיה

אזרחות

הוראת קורס משותף

ISRAEL TODAY: START-UP NATION

ד"ר משה שנר

 

פולין

 

ורשה - האוניברסיטה לחינוך
ההרצאה התקיימה ב- 5/07/2021 והתקבלה בחום רב.
נושא ההרצאה: 'המצב הפוליטי, הכלכלי והחינוכי בישראל של היום'
חינוך
קרקוב – האוניברסיטה היגלונית חינוך
גרמניה

שטוטגרט

 

סוציולוגיה

מרקם החברה

ארה"ב

אוהיו

 

אזרחות

הוראה, החלפת סטודנטים

ספרד

ז'ירונה

 

אזרחות
שוויץ

לוצרן

האוניברסיטה לחינוך

אזרחות

זכויות האדם

המורה לאזרחות

הממדים הגלובליים של ההוראה

ד"ר טל פדר ארה"ב

Bloomington

Indiana University

 Center for Cultural Affairs

סוציולוגיה  מחקר סוציולוגי כלכלי וארגוני של עולם התרבות והאמנות
ד"ר לודמילה קריבוש גרמניה

בראונשווייג

Technische Universität

https://www.tu-braunschweig.de/

 

סוציולוגיה  מחקרים השוואתיים
ארה"ב Pittsburgh, Pennsylvania - Carnegie Mellon University

סוציולוגיה תכנון והשפעה חברתית של מחשוב

 

 

מר יהושע רץ ארה"ב

Boston

UME University of the Middle East Project

אזרחות סוציולוגיה

חינוך ורב-תרבותיות, מורים מהמזה"ת וצפון אפריקה, יפן.

 


Footer Mobile