טופס נייח

פנייה אלינו

למנהל/ת בית ספר מכשיר שלום רב.

הננו פונים אליך כדי להציע פעילויות מיוחדות אשר סטודנטים ממכללת אורנים העוברים את הכשרתם בבית ספרך יוכלו לבצע במסגרת התוכנית אקדמיה-כיתה או כמיזם בית ספרי-אורנימי.

הפעילויות המוצעות מאפשרות טיפוח אקטיביזם אזרחי ועשייה חברתית בקרב תלמידי כל הגילאים כביטוי לאכפתיות ומחויבות למתרחש בחברה. פעילויות אלה מהוות אחד מכיווני מוקד החינוך לדמוקרטיה ולאזרחות פעילה אשר פועל באורנים על בסיס החוג לאזרחות והחוג לסוציולוגיה.

מוקד החינוך לדמוקרטיה ולאזרחות פעילה הינו מרכז רב פעולה המשלב בין ידע אקדמי ומחקר מדעי לבין אקטיביזם אזרחי ועשייה חברתית. מטרת המרכז היא להיות מוקד לשיח עדכני על חינוך ודמוקרטיה, זכויות אדם וסולידריות חברתית.

המוקד מופעל על-ידי המרצים והסטודנטים של החוג ומציע הרצאות, סדנאות, הנחיית קבוצות ושיעורי אקטואליה לחוגים ולפקולטות במכללת אורנים ומחוצה לה, בין היתר – למגוון מוסדות חינוכיים. מכאן, אנו מציעים לבית ספרך פעילויות הבאות:
ימי שיא וימים מרוכזים בנושאים חברתיים, סדנאות, הנחיית קבוצות קונפליקט ושיעורי אקטואליה. הפעילויות יונחו על-ידי המרצים והסטודנטים של החוג.

את המיומנויות לפעילויות אלה רוכשים הסטודנטים בקורסים של החוג לאזרחות והחוג לסוציולוגיה – הנחיית קבוצות קוטביות, גבולות חופש הביטוי של מורים, כתוב בעיתון, חינוך לשלום, ואחרים.

נשמח לשמוע ממך אילו מהפעילויות נראות לך מתאימות לחיי בית ספרך ואילו פעילויות תרצה/י שנפעיל בנוסף.
 
בברכה,
ד"ר לודמילה קריבוש
ראש החוג לסוציולוגיה וראש החוג לאזרחות
מכללת אורנים

Footer Mobile