טופס נייח

אודות המוקד

רציונל להקמת המוקד
המציאות הישראלית הנוכחית מציבה מול כל אזרח ואזרחית שאלות ודילמות מורכבות בהקשר לאופייה הדמוקרטי והאזרחי של החברה בישראל. אנו, בחוג לאזרחות במכללת אורנים, מאמינים שהדמוקרטיה לא תשמור עלינו אם אנחנו לא נגן עליה, ושחינוך אזרחי הוא מפתח חשוב לכך. לשם כך נחוץ חינוך להפנמת היסודות הערכיים של המדינה כבסיס לקיומה, ולהבנת החיים הישראליים בהווה כפלטפורמה לניתוב מושכל יותר של העתיד.

לאור זאת, אנו מקימים, על בסיס החוג לאזרחות, מוקד החינוך לדמוקרטיה ולאזרחות פעילה. המוקד יופעל על-ידי המרצים והסטודנטים של החוג ויציע הרצאות, סדנאות, הנחיית קבוצות ושיעורי אקטואליה לחוגים ולפקולטות במכללת אורנים ומחוצה לה, בין היתר – למגוון מוסדות חינוכיים. נשמח לתמוך בבוגרינו בעבודתם, כמו גם למורים לאזרחות ולמחנכים בבתי הספר. בנוסף, אנו שואפים להיות בקשר עם מחנכים ומורים לאזרחות ודמוקרטיה גם מעבר לישראל. זאת על-מנת  להוות מוקד לשיח עדכני על חינוך ודמוקרטיה, זכויות אדם, סולידריות חברתית, ולקדם שיח על דמוקרטיזציה בכל מישורי החיים, במיוחד דמוקרטיזציה של בתי הספר.

ייחודיות המוקד:
מרכז רב פעולה המשלב ידע אקדמי ומחקר מדעי עם אקטיביזם אזרחי ועשייה חברתית.

פנייה אלינו
Footer Mobile