Contact Form

החוג למתמטיקה-פיסיקה-מדעי המחשב הפקולטה למדעי-הטבע אוניברסיטת חיפה, קמפוס אורנים ​​

​​​​
בחוג למדעים לומדים אחרת!
הלימודים בחוג מתקיימים לרוב בכיתות קטנות יחסית ובאווירה נינוחה.
הסטודנטים זוכים ליחס אישי, צורת ההוראה מאפשרת שימת דגש על טיפוח הסקרנות האינטלקטואלית, האהבה למקצועות המדעיים ופתיחת אופקים לחידושים.​​​
​החוג מציע לימודים לתואר ראשון בהוראת מדעים (.B.A. ,B.Sc)
במספר מסלולים:
מתמטיקה ופיסיקה - מסלול חד-חוגי לתואר .B.Sc.
 
ניתן להוסיף לימודים לתעודת הוראה לביה"ס העל-יסודי במתמטיקה ו / או בפיסיקה
מתמטיקה ומדעי המחשב - מסלול חד-חוגי לתואר .B.Sc.
ניתן להוסיף לימודים לתעודת הוראה לביה"ס העל-יסודי במתמטיקה ו / או במדעי המחשב
מתמטיקה ומדעי הרוח - מסלול דו-חוגי לתואר .B.A. ​
ניתן להוסיף לימודים לתעודת הוראה לביה"ס העל-יסודי במתמטיקה

הכירו את עלם מהחוג למדעים מדויקיםהכירו את ג'והרה מהחוג למדעים מדויקים


Footer Mobile