עונת תצוגה ייחודית בגלריה

שנת התצוגה תוקדש למוקדי עניין משמעותיים המייחדים את ההיסטוריה של אורנים:
חינוך לגיל הרך והגן הבוטני.
באמצעות תכנית השהות (רזידנסי) של המכון לאמנות יוזמנו האמנים ליזום פרויקטים חדשים שיוכנו במיוחד לתצוגה בגלריה באורנים, יווצרו מתוך מחקר ופעולה בקהילת אורנים, עם הסטודנטים והמרצים הלומדים בה, תוך שיתוף פעולה בין המכון לאמנות, הגן הבוטני והחוג לגיל הרך.
Footer Mobile