טופס נייח

השתלמות טיפול באמנות למטפלים – דיוקן עצמי גוף ונפש

ההרשמה נסגרה!
שם המרצה: רשא בולוס מג'לי
הקורס היקף : ש"ש 25
סוג הקורס: שיעור ותרגיל
קוד הקורס: 24801

חובת נוכחות
לפחות ב- 80% מהשיעורים

מטרות הקורס
קורס חוויתי יעסוק בתהליכי יצירה של דיוקן עצמי וציור עצמי, כתהליכים בוניי זהות במסגרת טיפול באמצעות אומנות. באמצעות התנסויות יצירתיות אלו ניתן לפגוש חלקים שונים של אישיות, חוויות חיים שונות וייצוגים מפנמים. מתוך כל אלו ניתן ליצור אינטגרציה בהווה.
הקורס ישלב התנסות חוויית בתהליכי יצירה אישיים, הרצאות וקריאת חומר רלוונטי המשתתפים יתבקשו להביא דוגמאות מהפרקטיקום.

תוצרי למידה
עם סיום הקורס בהצלחה יהי הסטודנט מסוגל ל:
  • לבצע סדנאות דיוקן עצמי בחדר טיפולי או במרחב הכבושה של המשתתף.
  • לזהות תהליכים רגשיים אישיים וקבוצתיים המשתקפים דרך הביצוע של הדיוקן.
  • לנתח תהליכים רגשיים אישיים וקבוצתיים בכיוון של העלאת מודעות למרחב הנדרש.

נושאי הקורס
  • דיוקן עצמי ככלי טיפולי.
  • ציור גוף כמפגש עם העצמי.
  • שימוש במסכות ככלי טיפולי.
  • יצירה כמאפשרת יצירות מיניות ותוקפנות.
  • אינטגרציה של חלקים- פיסול דמות.

דרכי ההוראה
שילוב בין למידה תיאורטית ולמידה פעילה.

דרישות הקורס
נוכחות 80% חובה, השתתפות פעילה.
השלמת היצירות שהותחלו בכיתה. הקורס יתקיים במהלך חמישה מפגשים מרוכזים.

הערכה
עבודת סיכום המתארת תהליכי היצירה האישיים במהלך הקורס. בחירת נושא אישי מרכזי עם הרחבה תיאורטית ותיאור תהליכי זהות באמצעות יצירה אצל אמן או מטופל.

הקורס יחל ב- 1.3.19  9:30-13:00 יום ו'
Footer Mobile