external studies Contact

ביבליותרפיה – כתיבה טיפולית

מועד תחילת לימודים - 16.11.20
קוד תכנית לימודי ערב: 23100
קוד תכנית לימודי צהריים: 23110
שעות לימוד אקדמיות: 112
טלפון לפרטים: 0547480632
רכזת התכנית: מיה הוד רן


מבוא
הכתיבה הטיפולית היא דרך יצירתית, עמוקה ועוצמתית, לעיבוד חוויות עבר ולפיתוח יכולות התמודדות עם מצבים מאתגרים במהלך החיים. רכישת דרכים וכלים מתחום הכתיבה הטיפולית מפתחת מיומנויות להקשבה ולהבעת רגשות ומחשבות, המלווה בתחושה של הרפתקה חווייתית – אישית וקבוצתית.

מטרת הקורס
הכרת כלים לכתיבה המאפשרים מפגש מיוחד ואינטימי עם הנפש.
  • התנסות בתרגילי כתיבה טיפולית באמצעות טקסטים ודוגמאות ספרותיות וטיפוליות
  • פיתוח השראה מהחיבור בין עולמות הספרות, הטיפול והיצירה
  • התנסות חווייתית באמצעות תרגילי כתיבה, הצגות מקרה, הקראות והשראה.

נושאי הלימוד (בראשי פרקים)
  • מסע הגיבור על פי יונג, ומסעות ספרותיים ונפשיים נושקים
  • כתיבת טקסטים מרפאים לגוף, לנפש, לפסגות ולמשברים
  • אומנות הסיפור - דמויות, קונפליקטים, דרמה וקתרזיס
  • סיפורים ומיתולוגיות של תרבויות מגוונות מרחבי העולם
  • שלבי החיים - ילדות, התבגרות, הורות, בשלות, זקנה, מוות
  • צדדים של הנפש – כוחות וחולשות, מחוללי השינוי, אמונה ופחד
  • כלי כתיבה - מכתיבת יומן לסיפור, שימוש בדמיון, כתיבת הרגע הזה ועוד.

למי מיועדת התוכנית?
למטפלים, מאמנים, אנשי חינוך, רוח וקהילה, ולכאלה שרוצים להרחיב את ארגז הכלים בעבודה עם עצמם ועם אחרים, באופן פרטני ובקבוצות.
תנאי קבלה: ניסיון בעבודה עם אנשים, ראיון אישי, מילוי שאלון.

פרטים נוספים
הקורס משלב הרצאות פרונטליות וסדנאות חווייתיות מעשיות.

מועד
לימודי ערב - ימי שני 16:00-19:15
לימודי צהריים - ימי שני 11:30-14:45

שכר לימוד
למידע על שכר לימוד יש לפנות למרכז מידע והרשמה: 1800-30-10-80
ששכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה

תעודה
תעודת השתתפות בקורס ביבליותרפיה מטעם מכללת אורנים תוענק למסיימים

גמול לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט:
על עובד ההוראה להגיש בקשה 45 יום מראש למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז עבודתו ולצרף סילבוס מפורט שיכלול נושאים, תאריכים ושעות לימוד.
כמו כן יש לצרף מכתב המתאר את החשיבות והתרומה של הקורס עבורו.
קישור לטופס

הנחיות בנושא קורסים המאושרים לעו"ה במסלול אישי - לחצו לצפייה

Footer Mobile