טופס נייח

אודות התכנית

מטרות התכנית
מטרת העל של התכנית היא גיבוש קבוצה מנהיגה של אנשי חינוך בעלי ראיית עולם רחבה, מודעות חברתית והבנה של תהליכים חברתיים, הרואים בתפקידם יעוד ורוצים לתרום, להשפיע ולהוביל רעיונות ותהליכים חברתיים לקידום מערכת החינוך והחברה בישראל.

מטרות משנה   
  • פיתוח מנהיגים ואנשי חינוך בעלי ידע מקצועי רחב בתחומי החינוך, המנהיגות והניהול  העושים  בידע זה שימוש לקידום החינוך ומערכת החינוך במדינת ישראל.  
  • פיתוח מנהיגים ואנשי חזון בעלי תפיסת עולם ערכית-מוסרית, שיש להם יכולת להביא  תפיסת עולם זו לידי ביטוי בתפקידיהם כמנהיגים ומנהלים במערכת החינוך ולהשפיע על  סביבתם.
  • פיתוח מנהיגים ואנשי חינוך בעלי מחויבות לפיתוח, העצמה וחיזוק תחושת המסוגלות  העצמית של תלמידיהם, חניכיהם, עמיתיהם למקצוע והצוותים המקצועיים-ניהוליים בראשם הם   עומדים, ויכולת לממש מחויבות זאת הלכה למעשה.
  • פיתוח מנהיגים הרואים בשונות ערך ואתגר מנהיגותי, ולא בעיה ניהולית. ההכרה בשונות  וב"אחרות", הכלתם ועידודם ממקום של שוויון-ותוך מתן מקום לייחודיות של כל אחד ,  תלמידים, חניכים ועמיתים למקצוע, היא חלק משמעותי בתהליך החינוכי וביכולתו  לרתום אליו את כל המונהגים באשר הם.
  • פיתוח מנהיגים ואנשי חינוך בעלי יכולת לחשיבה מערכתית הנשענת על הבנת המערכת הארגונית-חינוכית, מודעת לאתגרים מרכזיים עמם נאלצים יחידים, וארגונים להתמודד בתקופה זו, ומכירה את המציאות החברתית בישראל.  
  • פיתוח מנהיגים ואנשי חינוך בעלי יכולת ניהול של הקבוע, המשתנה והבלתי ודאי מתוך פתיחות לשינויים ולהתפתחויות במוסדות הלימוד ובקהילה. יכולת להוביל ולנהל את הקיים באופן אפקטיבי ותחרותי, ויחד עם זאת גם לזהות תהליכים ותופעות  חינוכיות וארגוניות, לחקור, לנתח ולאבחן אותן, לקבל החלטות וליישמן תוך השענות על ידע  תיאורטי ומעשי ושימוש בפתרונות יצירתיים.
  •  פיתוח מנהיגים ואנשי חינוך בעלי מודעות עצמית, יכולת רפלקטיבית ורצון עז ללמוד ולהתפתח, המגבשים תפיסה עצמית ותפיסת תפקיד ומחויבים לתכנית התפתחות אישית.

קהל יעד
התכנית מיועדת:
  • לעובדי הוראה, מורים, יועצים ומפקחים במערכת החינוך המעוניינים  לקדם עצמם לתפקידים מובילים במערכת החינוך.
  • לאנשי חינוך בעלי תפקידים במסגרות החינוך החברתי קהילתי (חינוך בלתי פורמאלי) : מתנסי"ם, רכזי חינוך בישובים קהילתיים-כפריים, במועצות מקומיות ועיריות, אולפנים,  תנועות נוער, חבורות רחוב וכו'.
Footer Mobile