טופס נייח

מתעניינים

​​​​​​​​תנאי קבלה והרשמה לתכנית

קהל היעד
התכנית מיועדת:
  • לעובדי הוראה, מורים, יועצים ומפקחים במערכת החינוך המעוניינים  לקדם עצמם לתפקידים מובילים במערכת החינוך.
  • לאנשי חינוך בעלי תפקידים במסגרות החינוך החברתי קהילתי (חינוך בלתי פורמאלי) : מתנסי"ם, רכזי חינוך בישובים קהילתיים-כפריים, במועצות מקומיות ועיריות, אולפנים,  תנועות נוער, חבורות רחוב וכו'.

לימודי קדם
קורס מרוכז בכתיבה אקדמיתיתקיים לפני פתיחת שנת הלימודים.

משך הלימודים והיקפם
20 ש"ש - 44 נ"ז הנלמדים על פני שנתיים
שלושה סמסטרים בקמפוס וסמסטר רביעי מהבית*
*משולב בסיורים


מאפייני תכנית הלימודים
​פיתוח זהות מקצועית ניהולית מנהיגותית
תהליך הלמידה בתכנית מכוון לעיצוב דמותו של הנושא בתפקיד החינוכי כמי שמסוגל להוביל ולהשפיע על סביבתו, וכמנהיג המחויב לפיתוח, העצמה וחיזוק של תחושת המסוגלות הארגונית של הארגון אותו הוא יוביל. בשיעורים, ובמיוחד בתהליכי היישום בקורסים השונים, מושם דגש על פיתוח מודעות וחקירה עצמית, פרואקטיביות, הצבת מטרות ומימושן, תקשורת אפקטיבית, עמוד שדרה ערכי ואחריות חברתית, רפלקציה וקבלת החלטות הנובעות מהערכה מעצבת ומסכמת. 
 
שיעורי תשתית
שיעורים אלה מיועדים להרחיב ולבסס ידע מתודולוגי שבסיסו בלימודי התואר הראשון של הסטודנט. השיעורים במתודולוגיה המחקרית מכוונים לפיתוח המתמחה כאיש חינוך לומד החוקר את עבודתו, והיוצר תוך כדי כך ידע תוכן ניהולי, מנהיגות ופדגוגי רלוונטי לעשייתו, ידע המלווה בהערכה מסכמת ומעצבת. בנוסף לומד הסטודנט גם קורס שנועד להרחיב ולהעמיק את ידיעותיו והבנותיו במרחב הידע וההקשר החברתי-פוליטי של מדיניות החינוך ופעילותו החינוכית העתידית. 
 
שיעורי הליבה
הם הלב והמרכז של הלימודים בתכנית לתואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך. שיעורים אלה מכוונים לפיתוח אישיותו ומנהיגותו של המתמחה לקראת תפקידי מנהיגות וניהול בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, ריכוז פדגוגי, הערכה והדרכה, וכוללים נושאים מרכזיים בעבודתם של מנהלי בתי ספר ובעלי תפקידים אחרים במערכות חינוך: מנהיגות אישית בתפקיד, עבודת צוות, התנהגות ארגונית, ויכולתו של ארגון חינוכי לתפקד כארגון לומד ואפקטיבי. שיעורי הליבה מכוונים גם להתמודדות של הסטודנט עם דילמות ערכיות, ולפיתוח יכולתו לקיים דיאלוג מתמיד עם שאלות של ערכים ומוסר.

התמחויות
לצד בסיס משותף רחב (מפורט במבנה התוכנית), אנו מציעים שתי התמחויות לימוד: ניהול בית ספרי, מנהיגות חינוכית בקהילה. הלומדים בתוכנית מוזמנים להתמחות באחד משני כיוונים אלה, בהתאם ליעד החינוכי-מנהיגותי הניצב לפניהם ובהתאם לכישוריהם האישיים.

התמחות: הובלה וניהול בית ספרי  
הלימודים בהתמחות זו מכוונים להתפתחותם המקצועית של המתמחים כמנהלים בבתי הספר ובמערכת החינוך הבלתי-פורמאלית, כמנהיגים מובילים בעלי חשיבה והבנה מערכתית, בעלי יכולת לעורר מוטיבציה, להלהיב ולהניע את סגלי ההוראה, ולהוביל תהליכי שינוי משמעותיים כמו גם לפתור בעיות מורכבות תוך מתן מענה לצורכי הקהילה והתלמידים. 

התכנית מאפשרת פיתוח יכולות לעיצוב סביבה לימודית והבנת הנדרש בעבודה פדגוגית מעמיקה.


התמחות: מנהיגות חינוכית בקהילה
התמחות זו מובילה ומתווה דרך בפיתוח הון חברתי ובינוי קהילה, מעורר השראה ומוטיבציה בקרב בוגריו להוביל ולהשפיע על עשייה קהילתית משמעותית ואפקטיבית. המסלול מתמקד בפיתוח מנהיגות שתדע להוביל לגיבוש מערכת חינוך בקהילה המבוססת על חזון וערכים משותפים, על תחושת שייכות, משמעות ומעורבות בעיצוב ובניית קהילה כתשתית ליצירת סולידריות חברתית ולביסוסו של חוסן חברתי.

עבודת הגמר היישומית
עבודת הגמר היישומית בתכנית תתמקד בחקר סוגיות של מנהיגות וניהול בחינוך הפורמאלי ובחינוך החברתי קהילתי.
ביצוע עבודת הגמר יתקיים במסגרת קורס תומך שיבטיח את התפתחותה התקינה של העבודה בהתאם למטרותיה של תכנית הלימודים.

סמינריונים 
כל סטודנט בתכנית חייב בשתי עבודות סמינריוניות, כשכל אחת מהן מכילה מרכיב עיוני ומרכיב יישומי. הסמינריונים הם קורסים שנתיים בהיקף מורחב, המכוונים את המתמחה ללמידה וחקירה בנושא מתחום עיסוקו ואחריותו של בעל תפקיד מוביל בארגון החינוכי. לכל מסלול מוגדר סמינריון אחד כסמינריון חובה אותו על הסטודנט ללמוד בשנה א', כאשר הסמינריון השני הוא סמינריון בחירה ונלמד בשנה ב'. בהמשך יוכל הסטודנט לפתח אחת מהעבודות הסמינריוניות למבנה והיקף של עבודת גמר יישומית, בכפוף לאישור הוועדה לעבודות גמר יישומיות.


Footer Mobile