טופס נייח

הסגל האקדמי

שירי שהם  
ד"ר נורית קפלן-תורן

ראשת התכנית לתואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך

ד"ר נורית קפלן תורן, מרצה בכירה וחוקרת במכללה האקדמית לחינוך אורנים ובאוניברסיטת חיפה. למדה וחקרה במסגרת פוסט דוקטורט באוהיו (University of Toledo) קשרים בין הקשרים תרבותיים לבין מעורבות הורים ותפקוד התלמידים בבתי הספר.
חברה בועד המנהל של
Oxford Symposium for School Based Family Counseling  
ועורכת קובץ המאמרים של הסימפוזיון.
ערכה את הספר:
Parental Involvement Practices, Improvement Strategies and Challenges

מלמדת באורנים בפקולטה לחינוך ובפקולטה ללימודים מתקדמים בתוכניות מוסמך להוראה וניהול וארגון מערכות חינוך. עוסקת בארבעה תחומי מחקר עיקריים: המרחב המשותף לבית הספר והמשפחה, גורמים מנבאים למעורבות הורים ותרומת מעורבות ההורים לתפקוד הילדים במסגרות חינוכיות מהגן ועד בית הספר התיכון בשגרה ובמצבי לחץ. התפתחות מתבגרים בחברה הישראלית, פיתוח זהות ואורינטצית עתיד. הגדרת תפקידה הייחודי של המחנכת במערכת החינוך הישראלית. 
לאחרונה הצטרפה למחקר בנוף הגליל במסגרת פרויקט עיר מדברת שפות, המחקר בוחן את העמדות של אנשי החינוך, קובעי המדיניות והורים בעיר כלפי ריבוי שפות וריבוי תרבויות במסגרות החינוכיות בעיר.

פרופסור לילך לב ארי  
פרופ' לילך לב ארי

דיקנית הפקולטה ללימודים מתקדמים

לילך לב ארי היא פרופסור חבר במכללת אורנים. לילך משמשת כראשת התכנית לתואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך ויו"ר ועדת המינויים הפנימית לקידום דרגות סגל באורנים וכן מרצה בחוג ללימודי ישראל באוניברסיטת חיפה. תחומי הוראתה הם הגירה, זהות אתנית, רב-תרבותיות, מגדר, הדרה וריבוד חברתי. תחומי המחקר שלה כוללים, בין היתר, השתלבות חברתית ותרבותית של מהגרים, זהות והזדהות אתנית, מפגשים בין-תרבותיים ועמיות יהודית.

לילך פרסמה את הספרים הבאים:

The American Dream – For Men Only? Gender, Immigration and the Assimilation of Israelis in the United States (2008);
American Israelis, Migration, Transnationalism, and Diasporic Identity (2010 with Uzi Rebhun).

ובנוסף מספר מאמרים בנושא של ההגירה מישראל, זהות אתנית והזדהות בכתבי עת כמו: מגמות, סוציולוגיה ישראלית ודפים. באנגלית:

Contemporary Jewry, The Journal of Heritage Tourism, International Journal of Jewish Education Research, Higher Education and Journal of Multilingual and Multicultural Development.
En


הלל וורמן  
ד"ר הלל וורמן


ד"ר הלל וורמן, ראשת החוג לחינוך,  מרצה במכללת אורנים בתחומי הפילוסופיה והסוציולוגיה של החינוך, חינוך אזרחי וחינוך בלתי פורמלי.
בהוראתו ובפעילותו באורנים הוא מבקש לקדם הכשרת מחנכים משמעותית וחדשנית שאינה מסתפקת בהקניית תיאוריות על חינוך אלא מבקשת לפתח זהות חינוכית ערכית ומחויבות לשיפור ממושך על פני שנים רבות של מערכת החינוך הציבורית בישראל.
לשם כך מקדם במכללת אורנים הכשרה המעודדת סטודנטים לחרוג מזהות המורה של תחום דעת, לחשוב יצירתית על חינוך, לערער על הנחות יסוד והרגלים, ליזום פרויקטים חינוכיים מקוריים המשנים את פני המכללה, היישוב ובתי הספר. אחד מיוזמותיו של הלל הנו החוג לחינוך. ספרו האחרון יצא לאור בהוצאת רסלינג בשנת 2013: "אזרחות בין השורות – מבט ביקורתי על לימודי האזרחות בישראל". כמה מהרצאותיו ניתנים לצפייה באתר יוטיוב.

נירית קורן לורנס  
נירית קורן-לורנס


עובדת ב"שדמות" – מרכז למנהיגות בקהילה במכללת אורנים, כמנחה לבינוי קהילה ובפיתוח ידע ומחקר בארגון. מרצה במכללת אורנים בלימודי התואר השני בתכנית לניהול וארגון מערכות חינוך; בלימודי התואר הראשון בחוג לחינוך חברתי-קהילתי (חח"ק); ובהשתלמויות מורים לפיתוח מקצועי במרכזי פסג"ה.
תחומי ההוראה הם: מנהיגות חינוכית; מנהיגות קהילתית; פיתוח קהילות מורים; יזמות ומעורבות חברתית.
תחומי העניין והמחקר הם: איתנות קהילתית, מנהיגות קהילתית וחינוכית; הזיקה בין קהילה, תיירות ומורשת.
בעלת דוקטורט בתחום ניהול אתרים ארכאולוגים כאתרי תיירות; תואר ראשון ותעודת הוראה בארכאולוגיה ולימודי ארץ ישראל; תואר שני בארכאולוגיה.

מאמרים
התקבל לפרסום
Koren-Lawrence ,N., Collins-Kreiner, N. & Israeli, H. (2020). The Future of the Past: A Methodology for the Management of Archaeological Tourist Sites - The Case Study of Israel. Tourism Management Perspectives

פורסם
Koren-Lawrence ,N., & Collins-Kreiner, N. (2019). Visitors with their ‘Backs to Archaeology’: religious tourism and archaeology. Journal of Heritage Tourism, 14(2), 138-149.

 אריה הרשקוביץ  
ד"ר אריה הרשקוביץ

מורה בכיר באקדמית גליל מערבי. מרצה בחוגים למדע המדינה, חינוך וניהול. חבר המכון לחקר הגליל וחבר בוועד הסגל. כמו כן אני מרצה בתכנית לתואר שני במנהיגות וניהול בחינוך, במכללת אורנים.

תחומי ההתמחות והמחקר שלי הם מנהל ציבורי, מדיניות ציבורית ותכנון מרחבי.

בעל תואר שלישי מהטכניון, הפקולטה לארכיטקטורה, המסלול לתכנון ערים ואזורים. הייתי המתכנן הראשי במחלקה לפיתוח והתיישבות של הסוכנות היהודית, חבר הצוות של ישראל 2020 – תכנית אב לישראל, ושותף לפרויקטים תכנוניים שונים.

ניסיוני בהוראה אקדמית כולל גם, הוראה במסלול לתכנון ערים ואזורים בטכניון, מרצה בתוכנית לתואר שני בשלטון מקומי באוניברסיטת חיפה, וחבר סגל החוג למדע המדינה באקדמית עמק יזרעאל.

 יפעת אושרת-פינק  
ד"ר יפעת אושרת-פינק

מרצה בכירה במכללת אורנים. שימשה כראשת התוכנית להכשרת מורים  וכראשת תחום פדגוגיה ביחידה לקידום הוראה. מרצה בתוכנית למנהיגות חינוכית ומדריכה פדגוגית בחינוך היסודי. תחומי הוראתה: התפתחות מקצועית של מורים, פדגוגיה חדשנית, שיטות הוראה והערכה חינוכית. תחומי המחקר שלה כוללים תקופת המעבר מהכשרה להוראה, התפתחות מקצועית של מורים והשפעות דחייה חברתית שנחוות בילדות על האדם.

יפעת פרסמה ספרים

אשרת-פינק, י' (2018). אסור להרים ידיים. חיפה: הוצאת פרדס (336 עמודים).

אבידב-אונגר, א' ואשרת-פינק, י' (2016). "ממעוף הציפור" – מודל רב-ממדי להתפתחות מקצועית של אנשי חינוך. ת"א: מכון מופ"ת (154 עמודים).

ובנוסף, מאמרים בתחומי התמחותה בכתבי עת בחינוך

Oshrat-Fink, Y. (2014). From the campus to the classroom: A narrative theory of novice Teachers’ transition processes. Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspectives, 15 (6), 729-750. Impact factor 1.00

ענבר לבקוביץ  
פרופ' ענבר לבקוביץ

מרצה בכירה.

פרופ' חבר. פסיכותרפיסטית, בעלת תואר שלישי מהפקולטה לרווחה ובריאות באוניברסיטת חיפה ופוסט-דוקטורט בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בר אילן.
מחקריה מתמקדים במצבי דחק ודרכי התמודדות, מצבי בריאות וחולי, התמודדות עם אבל, אובדן וטראומה.
זכתה בתואר "מרצה מעורר השראה" מטעם אגודת הסטודנטים והסטודנטיות באורנים בשנים 2019 ו- 2022. 

איריס וגנר גרשגורן  
ד"ר איריס וגנר גרשגורן


בעלת תואר ראשון שני ושלישי מהמחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים  – הטכניון  בחיפה. מרצה במכללת אורנים בתכנית להכשרת מורים, בתכניות התואר השני של הוראת המדעים לבית הספר היסודי והעל יסודי, מנהיגות בחינוך ובתכנית להכשרת רכזי הערכה. מנחה סדנאות והשתלמויות בנושא של הערכה.  תחומי העיסוק כוללים דידקטיקה, פיתוח אוריינות ככלל ואוריינות מדעית בפרט, פיתוח תכניות לימודים וחומרי למידה, תכנון לימודים ותוכנית לימודים ככלי לארגון הוראה /למידה/ הערכה, תרבות הערכה ומדידה, הערכת תכניות ופרויקטים חינוכיים, הערכה בית ספרית, הערכת ההוראה, בנייה ופיתוח כלי הערכה, פדגוגיה עדכנית במציאות משתנה ועוד.
בעברי הייתי מורה לביולוגיה וכימיה בבית הספר העל יסודי ולמדעים בבית הספר היסודי. שימשתי כמרכזת מדעים ורכזת פדגוגית. שימשתי גם כראש תחום הערכה במרכז לקידום ההוראה באורנים.

סאוסן עואד-תאברי  
ד"ר סאוסן עואד-תאברי


בעלת תואר השלישי במנהיגות חינוכית מאוניברסיטת הארטפורד שבקונקטיקט, ארה"ב, שם מילאה תפקידים שונים במנהיגות אקדמית לתקופה של ארבע שנים במהלך שהותה בארה"ב.
את התואר השני סיימה בהוראת השפה האנגלית כשפה זרה באוניברסיטת רידינג באנגליה, לאחר שקיבלה מלגה מלאה מהקונסוליה הבריטית. את התואר הראשון סיימה בחוג לחינוך והוראת השפה האנגלית באורנים.
מרצה בתכנית לניהול וארגון מערכות חינוך לתואר שני ובחוג לחינוך חברתי קהילתי (חח"ק) במכללת אורנים .
בתכנית לניהול וארגון מערכות חינוך לתואר השני מלמדת מגוון קורסים כמו סדנה לפיתוח מנהיגות אישית בתפקיד, הובלה אפקטיבית ולמידה ארגונית בארגונים חינוכיים, תיאוריות במנהיגות חינוכית וחזון חינוכי ותכנון אסטרטגי בעולם החינוך. בחוג לחינוך חברתי קהילתי (חח"ק) מלמדת מבוא לקבוצה ארגון וקהילה, מנהיגות בקבוצה ארגון וקהילה, וסדנת שדה- מנהיגות וניהול בקהילה. בתשע"ח לימדה בחוג לחינוך יסודי הילד במרחב חייו, המורה במרחב הבית-ספרי, מבוא לשיטות מחקר איכותני, וסמינריון חקר תהליכים ודילמות חינוכיות.
כמוכן מרצה להוראת אנגלית למטרות אקדמיות במכללה האקדמית עמק-יזרעאל.
מאמינה אדוקה באמירה של הסופרת והמשוררת האפרו-אמריקנית מאיה אנג'לו: "אנשים ישכחו מה אמרת, אנשים ישכחו מה עשית, אבל אנשים לעולם לא ישכחו כיצד גרמת להם להרגיש".
בשנה האקדמית תשע"ח קיבלה תעודת "מרצה מעורר השראה" מטעם אגודת הסטודנטים באורנים.

Footer Mobile