טופס נייח

פעילויות מיוחדות בתכנית

תואר שני בחינוך - לימודי הוראה לתואר שני
תואר שני בחינוך - תואר שני בהוראה
תואר שני בחינוך - תואר שני בהוראה
תואר שני בחינוך - תואר בחינוך והוראה
סטודנטים מתכנית "מנהיגות בחינוך" משנה ב' חונכים את "בית הסטודנט" החדש
דצמבר 2019

תואר שני בחינוך - לימודי הוראה
מפגש סטודנטים בתכנית עם פרופ' משה יצחקי בנושא: "מנהיג ומשרת"
דצמבר 2019

תואר שני בחינוך - לימודי הוראה
Footer Mobile