טופס נייח

מסלולי לימוד

לצד בסיס משותף רחב (מפורט במבנה התוכנית), אנו מציעים שלושה מסלולי לימוד: ניהול בית ספרי, פיתוח פדגוגי ומנהיגות חינוכית בקהילה. הלומדים בתוכנית מוזמנים ללמוד באחד משלושת כיוונים אלה, בהתאם ליעד החינוכי-מנהיגותי הניצב לפניהם ובהתאם לכישוריהם האישיים.

מסלול: הובלה וניהול בית ספרי  
הלימודים במסלול זה מכוונים להתפתחותם המקצועית של המתמחים כמנהלים בבתי הספר ובמערכת החינוך הבלתי-פורמאלית, כמנהיגים מובילים בעלי חשיבה והבנה מערכתית, בעלי יכולת לעורר מוטיבציה, להלהיב ולהניע את סגלי ההוראה, ולהוביל תהליכי שינוי משמעותיים כמו גם לפתור בעיות מורכבות תוך מתן מענה לצורכי הקהילה והתלמידים.

מסלול: הובלת פיתוח פדגוגי
מסלול זה מיועד לפיתוח יכולות ומיומנויות של תפקידי הדרכה וריכוז פדגוגי במערכות חינוך מתוך עמדה מנהיגותית ברורה. הקורסים השונים מעוגנים בתפיסה שבעלי תפקידים במערך הפדגוגי ובהדרכה, נדרשים לשלב בין פעילות של אינטראקציה בין-אישית, לבין פעילות מערכתית לייזום, לקיום ולהובלת מהלכים פדגוגיים במערכת. הפיתוח הפדגוגי של בית הספר נשען על תפיסה ארגונית הרואה את בית הספר כמערכת לומדת. הלמידה בקורסים מכוונת לשילוב המרכיבים הנחוצים של חוכמת המעשה, הבנה אישית, ראיה חברתית רחבה, יחד עם פיתוח יכולות לעיצוב סביבה לימודית והבנת הנדרש בעבודה פדגוגית מעמיקה.

מסלול: מנהיגות חינוכית בקהילה
מסלול זה מוביל ומתווה דרך בפיתוח הון חברתי ובינוי קהילה, מעורר השראה ומוטיבציה בקרב בוגריו להוביל ולהשפיע על עשייה קהילתית משמעותית ואפקטיבית. המסלול מתמקד בפיתוח מנהיגות שתדע להוביל לגיבוש מערכת חינוך בקהילה המבוססת על חזון וערכים משותפים, על תחושת שייכות, משמעות ומעורבות בעיצוב ובניית קהילה כתשתית ליצירת סולידריות חברתית ולביסוסו של חוסן חברתי.

Footer Mobile