טופס נייח

מבנה תוכנית הלימודים

​מבנה תוכנית הלימודים לתעודה אחת מסלול רגיל
לימודי חינוך 38 נ"ז (למתמטיקה ומדעים 34 נ"ז)
קורסי מחקר 6 נ"ז
סמינריונים 12 נ"ז
דידקטיקה בתחום הדעת 4 נ"ז (למתמטיקה ומדעים 8 נ"ז)
התנסות מעשית 16 נ"ז
סה"כ 76 נ"ז

מבנה תוכנית הלימודים לשתי תעודות הוראה במסלול הרגיל
לימודי חינוך 38 נ"ז (למתמטיקה ומדעים 30 נ"ז)
קורסי מחקר 6 נ"ז
סמינריונים 12 נ"ז
דידקטיקה בתחום הדעת 8 נ"ז (למתמטיקה ומדעים 16 נ"ז)
התנסות מעשית 20 נ"ז
סה"כ 84 נ"ז

מבנה תוכנית הלימודים במסלול התזה
לימודי חינוך22 נ"ז (למתמטיקה ומדעים 18 נ"ז)
קורסי מחקר14 נ"ז
סמינריון 6 נ"ז
דידקטיקה בתחום הדעת4 נ"ז (למתמטיקה ומדעים 8 נ"ז)
התנסות מעשית16 נ"ז
סה"כ62 נ"ז

Footer Mobile