טופס נייח

אודות התוכנית

​​
תואר: תואר שני (.M.Teach) מוסמך בהוראה לביה"ס העל יסודי​​​​
אני מאמין  

תכנית המוסמך בהוראה מציעה מכלול של לימודי הכשרה להוראה לבית הספר העל-יסודיים. מטרתה היא לטפח עתודה של מחנכים ומורים משמעותיים ומקצועיים, אשר בבוא העת ישתלבו בשדה ויובילו יוזמות לקידום החינוך. ליבת הלימודים בתוכנית מתרחשת בקהילות למידה קטנות המושתתות על תהליכי למידה שיתופיים ופעילים. לאלו מתווספים קורסי בחירה המרחיבים את נקודת המבט של הסטודנטים על השדה המקצועי שבו הם עתידים ללמד.
התוכנית משלבת בין שני בסיסים הכרחיים להוראה יעילה – הפרקטיקה והתיאוריה. היא מציעה תהליכי עיבוד דו-כיווניים של למידה, כאשר ההתבוננות בשדה זוכה להמשגה תיאורטית באמצעות מחקר ורפלקציה, והעיון התיאורטי נבחן בהקשר למשמעויותיו לעשייה החינוכית. סגל המרצים בתוכנית שואף לסייע לסטודנטים להבנות מצע עשיר ומורכב של ידע, ולרכוש מיומנויות שיזמנו בחינה של מגוון סוגיות חינוכיות מהיבטים שונים. לשם כך אנו יוצרים תקשורת רב-כיוונית המבוססת על יחס אישי ודיאלוג. כל זאת, בתרבות ארגונית הנשענת על עבודה שיתופית של צוותי הוראה.   

ביסוד התוכנית מונחת שאיפתנו לקדם תפיסה הומניסטית המעוגנת במבט חברתי רחב החותר למימוש ערכים של שוויון וצדק חברתי, הגשמה אישית ומימוש עצמי. כתוכנית המכשירה מורים לעבודה בבית הספר העל-יסודי, דגש מיוחד ניתן למפגש של הסטודנטים עם עולמם של המתבגרים: כישוריהם, תחומי העניין שלהם, רגשותיהם וההתמודדויות שלהם בבית ובבית הספר. לשם כך מוצעים קורסים תהליכיים המקדמים חשיבה עצמאית, רפלקטיבית וביקורתית על העשייה האישית ועל המציאות החברתית. קורסים אלו כוללים תכנים מתחום החינוך, הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה, ההיסטוריה והאזרחות. הזדמנות נוספת לעסוק בסוגיות הללו מוצעת במסגרת הרצאות אורח ("שלישי חודשי") וסיורים לימודיים המתקיימים בבתי הספר.

לצד השאיפה לטפח בוגרים רגישים, מודעים וחושבים, אנו מבקשים להכשיר מורים מקצועיים ומיומנים.
מורים בקיאים שידעו לתכנן לימודים, לעורר מוטיבציה, להעריך ביצועי למידה ולהקנות מיומנויות ונטיות ללמידה טובה. מורים שידעו להתאים תהליכי הוראה למגוון סגנונות למידה, ולתת מענה לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים – לקויי למידה, נוער בסיכון ותלמידים מחוננים ומצטיינים. טיפוח מיומנויות ההוראה בתוכנית מתקיים במספר מישורים: בהתנסות המעשית ובקורס המלווה אותה, בקורסי הדידקטיקה תלויי המקצוע, בקורסי הוראה והערכה ובמגוון קורסי העשרה הניתנים על ידי מומחים להוראה. בכל הקורסים וההקשרים הללו המרצים חותרים להדגים ממומחיותם ולהוות עבור הסטודנטים מודל להוראה איכותית.

לבסוף, אנו שואפים להכשיר מורים שפניהם אל העתיד. מורים מיומנים המסוגלים ללמד בסביבות למידה גמישות החיוניות להתנהלות יעילה בעידן המידע. סביבות אלו מבוססות על למידה מותאמת אישית, פיתוח מיומנויות לעבודת צוות וטיפוח זהות מקומית לצד התמצאות במרחב הגלובלי. לנגד עינינו אנו רואים בוגרים המבינים שחלק מתפקידם הוא לחקור בהתמדה את הפוטנציאל והאפשרויות הטמונים בטכנולוגיה, ולצד זאת לשאול שאלות לגבי מגבלותיה הפדגוגיות והגבולות האתיים שיש להציב בתהליכי יישומה.

פרופ' נורית גור-יעיש
ראשת תכנית ה- M.Teach - מוסמך להוראה
רכזת ההתנסות בהוראה: סוהא רואשדה

Footer Mobile