טופס נייח

מתעניינים

​​​​​​​​תנאי קבלה והרשמה לתכנית

הלימודים בתכנית מקנים תואר שני בהוראה ותעודת הוראה (לכיתות ז'-י') בתחום אותו למד הסטודנט בלימודי התואר הראשון.

התכנית פונה למי שסיימו את לימודי התואר הראשון באחד מתחומי הדעת הנלמדים בבית הספר העל-יסודי, והמעוניינים לפתוח אופק מקצועי במערכת החינוך. היא עונה על הצורך לגייס לשורות המורים במדינת ישראל אנשים בעלי יכולת גבוהה ובעלי הישגים אקדמיים מוכחים. כמו כן, מכוונת התכנית לגייס לשורות המחנכים אקדמאים המבקשים להתחיל קריירה שנייה בשדה החינוך מתוך בשלות ומחויבות לנושא.

התכנית שמה דגש על הרחבת ידע ומתן הזדמנויות לחשיבה ודיון בתחומים השונים המשיקים, בונים ומעורבים בשדה החינוך. בצד אלה מוקנים כישורי הוראה וניתנת הזדמנות להכיר את בית הספר על מכלול פעילויותיו ומרכיביו. לשם כך, יש בתכנית מגוון קורסים עיוניים המציגים את השדה החינוכי לגווניו והיבטיו וקבוצת קורסים המעבדים את ההתנסות בשדה ומלווים אותה.
 
היקף הלימודים
תוכנית הלימודים כוללת שני מסלולים:
 • מסלול רגיל: לימודים בהיקף של 76 נ"ז (36 ש"ש הפרושים על פני שנתיים).
 • מסלול מחקרי (תזה): לימודים בהיקף של 62 נ"ז (30 ש"ש).

ניתן ללמוד לתעודת הוראה אחת או שתיים. המסלול לשתי תעודות הוראה מתאים למועמדים ולמועמדות שלמדו בתואר הראשון במסלול דו-חוגי בתחומי דעת הנלמדים בבית הספר, ויש להם לפחות 56 נ"ז בכל אחד מהחוגים.
 
ימי הלימוד
בשנה א' יום שלישי הוא יום לימודים מלא. בנוסף, על הסטודנטים להתנסות בבית הספר באחד מימי השבוע.
בשנה ב' יום שלישי הוא יום לימודים מלא.
סטודנטים הנדרשים ללימודי השלמה בתחום הדעת יגיעו למכללה עפ"י הצורך.
כמו כן, ייתכנו מפגשים בודדים סינכרוניים מרחוק בקורסים מקוונים.

משך הלימודים
שתי שנות לימוד לסיום מכסת נ"ז והעבודות הסמינריוניות.
 
לימודי השלמה
במקרים בהם נלמדו פחות מ-40 נ"ז בתחום הדעת בתואר הראשון, יידרשו לימודי השלמה בתחום הדעת בהיקף של עד 16 נ"ז. מועמדים אשר ידרשו ליותר מ-16 נ"ז של לימודי השלמה בתחום התוכן, יוכלו להתקבל לתכנית לשנת השלמות. בתום שנה זו הם יוכלו להתקבל ללימודים סדירים בתנאי שיחד עם לימודיהם בתואר הראשון הם השיגו סה"כ 40 נ"ז בתחום הדעת. ממוצע הציונים הנדרש ללימודי ההשלמה הוא 75 ומעלה.
בתחום המתמטיקה ישנן הנחיות שונות לגבי תנאי סף לקבלה לתכנית, היקף ההשלמות וסוג רישיון ההוראה. לפרטים לחץ כאן  
 
תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'
 • ציון עובר בהתנסות בהוראה – 70
 • ציון עובר בקורס "צעדים ראשונים בביה"ס ובהוראה" – 70
 • ציון עובר בקורס דידקטיקה – 70
 • סיום הקורסים האחרים בציון ממוצע של 70
 
זכאות לקבלת תואר
 • השלמה בהצלחה של חובות הלימודים
 • השלמה בהצלחה של חובות ההתנסות בהוראה
 • ציון עובר בהתנסות בהוראה – 70
 • סמינריון שנה ב' – 70
 • סיום הקורסים האחרים בציון ממוצע של 70
 
התמחות בהוראה - סטאז'
כל מורה המתחיל לעבוד במערכת החינוך נדרש לקבל רישיון הוראה. לשם כך עליו להשתלב בתהליך התמחות בהוראה הכרוך בחונכות אישית בבית הספר ולימודים בסדנת סטאז' במכללה.
ההתמחות בהוראה איננה מהווה חלק מתכנית הלימודים לתואר.

 • קבלת ציון חיובי בקורס הדידקטיקה.
פרטים על התנאים לקבלת רישיונות הוראה במתמטיקה, ביולוגיה ופיזיקה באתר משרד החינוך.
 
סטודנט או סטודנטית המעוניין/נת בהתמחות בהוראה נדרש/ת:
 • להשלים את כל חובות ההתנסות המעשית.
 • להתקבל לעבודה בבית ספר בתחום ההוראה שבו הוא מתמחה בהיקף של 8 שעות לפחות.       
 • להירשם לסדנת סטאז'.       
 • לסיים בהצלחה קורס עזרה ראשונה, סדנת בטחון ובטיחות וסדנת זהירות בדרכים הניתנים במכללה.
לתשומת לבכם, לא ניתן להירשם לסדנת סטאז' ללא אשור על השלמה בהצלחה של הקורסים שפורטו לעיל.

הנחיות מפורטות לגבי ההתמחות בהוראה ניתן למצוא באתר הסטאז,
Footer Mobile