טופס נייח

זכאות לתמיכה כספית

​סטודנטים שהתקבלו לתוכנית המוסמך בהוראה זכאים לקבל להלוואה מותנית בסך 8,000 ₪.
סטודנטים המכשירים את עצמם להוראה במקצועות נדרשים זכאים לקבל את ההלוואה בכל אחת משתי שנות הלימוד. סטודנטים במקצועות אחרים זכאים להלוואה בשנת לימודיהם הראשונה.
ההלוואה הופכת למענק לאחר שתי שנות הוראה בבית הספר (שנתיים עבור כל הלוואה בהיקף של שני שליש משרה לפחות).
המקצועות הנדרשים לשנת תשפ"ד הם: מתמטיקה, אנגלית, פיסיקה, ביולוגיה, מדעי המחשב, גיאוגרפיה, מקרא/תנ"ך.
התנאי לקבלת ההלוואה הוא לימודים בהיקף של 15 ש"ש לפחות בשנת לימודים נתונה.

התנאי לקבלת ההלוואה הוא לימודים בהיקף של 15 ש"ש לפחות בשנת לימודים נתונה.
עדיפות לקבלת הלוואה מותנית תינתן לבעלי תואר אקדמי במקצועות הנדרשים.

חשוב להדגיש, שהתנאים לקבלת ההלוואה עשויים להשתנות וכי הם כפופים להחלטות משרד החינוך.
סטודנטים שנרשמו לקבלת הלוואה מותנית זכאים למלגת מפעל הפייס תמורת פעילות של מעורבות בקהילה. בשנה א' כל הסטודנטים זכאים למלגה. בשנה ב' זכאים רק הסטודנטים המתכשרים להוראה במקצועות הנדרשים, כפי שפורטו לעיל.
תמורת מלגה של 5,000 ש"ח – 40 שעות בשנה
תמורת מלגה של 10,000 ש"ח – 80 שעות בשנה
קבלת ההלוואות מותנית בממוצע ציונים המוגדר בתנאי המלגה.

  • למסמך משרד החינוך בנושא ההלוואות המותנות לחצו כאן

Footer Mobile