פנייה לחוג

​ראש החוג ותכנית ההכשרה לגיל הרך:
ד"ר גייל סוסקין

רכזת אקדמית:

איילת משולם יערי
ayelet.yaari@oranim.ac.il​

הפקולטה לחינוך, בית 58, חדר 325
לתאום פגישה נא לפנות בטלפון:
04-9838757 / 04-9838891
Footer Mobile