Contact Form

למה ללמוד אצלנו?

​הלימודים בחוג מכשירים את הסטודנט לתואר ראשון בביולוגיה תוך מתן בסיס רחב בכל תחומי הביולוגיה, מהרמה המולקולרית ועד לרמת האקוסיסטמה.

מתכונת הלימודים בחוג משמרת את המסורת שטבע יהושע מרגולין, מחלוצי הוראת מדעי הטבע בארץ, שעיקרה הוא שילוב של לימודי הביולוגיה בשדה ובמעבדה עם הוראתה בכיתה. בנוסף, מהווים לימודי הביולוגיה בסיס נרחב לאלו מבין הסטודנטים המעוניינים בתעודת הוראה.

  • משך הלימודים לתואר B.Sc. הינו שלוש שנים.
  • משך הלימודים לתוארB.Sc. + תעודת הוראה הינו ארבע שנים, כאשר לימודי ההוראה מתחילים בשנת הלימודים הראשונה.

בוגרי החוג יכולים להמשיך את לימודיהם לתואר שני ושלישי בהנחיית חברי הסגל בחוג
בתכנית לתואר שני בהוראת המדעים בביה"ס העל-יסודי
ובחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית שבפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטת חיפה.

Footer Mobile