Contact Form

למה ללמוד אצלנו?

  • ​הלימודים בחוג מכשירים את הסטודנט לתואר ראשון בביולוגיה תוך מתן בסיס רחב בכל תחומי הביולוגיה, מהרמה המולקולרית ועד לרמת האקוסיסטמה.
  • מתכונת הלימודים בחוג משמרת את המסורת שטבע יהושע מרגולין, מחלוצי הוראת מדעי הטבע בארץ, שעיקרה הוא שילוב של לימודי הביולוגיה בשדה ובמעבדה עם הוראתה בכיתה. בנוסף, מהווים לימודי הביולוגיה בסיס נרחב לאלו מבין הסטודנטים המעוניינים בתעודת הוראה.
  • משך הלימודים לתואר B.Sc. הינו שלוש שנים.
  • משך הלימודים לתוארB.Sc. + תעודת הוראה הינו ארבע שנים, כאשר לימודי ההוראה מתחילים בשנת הלימודים הראשונה.
  • קורסי הלימודים כוללים מגוון נושאים בתחומי הביולוגיה המולקולרית, מיקרוביולוגיה , גנטיקה, ביולוגיה תאית, אנדוקרינולוגיה ופיזיולוגיה,סדנאות שדה, אקולוגיה ושמירת טבע ועוד.
  • החוג שם דגש על מעורבות הסטודנטים במחקר הן על-ידי השתתפותם בסמינר שבועי מפי חוקרים הנמצאים בחזית המחקר האקדמי בארץ והן על-ידי השתלבותם בפרויקטי מחקר של חברי הסגל.
  • בחוג לביולוגיה יש מסורת עשירה של עשייה ומעורבות בפעילות ירוקה ורתימת המחקר האקדמי להבנת השפעתנו על הסביבה שבה אנו חיים.
  • בוגרי החוג יכולים להמשיך את לימודיהם לתואר שני ושלישי בהנחיית חברי הסגל בחוג בתכנית לתואר שני בהוראת המדעים בביה"ס העל-יסודי ובחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית שבפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטת חיפה.


סיורים לימודיים - גלריות
סיורים לימודיים - סרטונים​
Footer Mobile