טופס נייח

מלגות לסטודנטים בחוג

א. סטודנטים במכללת אורנים, שהם חיילים משוחררים או שירתו בשירות לאומי או אזרחי, ועומדים בתנאי הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה, זכאים למלגת ההשתתפות בשכר לימוד לשנת הלימודים הראשונה לתואר הראשון בגובה שכ"ל בסיסי.

ב. סטודנטים המתכשרים להוראת מקצועות שבהם קיים מחסור במורים, כמו לשון עברית, זכאים להגיש בקשה למימון לימודיהם באמצעות מענק מותנה ומלגת מפעל הפיס:
  • בתחילת כל שנת לימודים באפשרות הסטודנט להגיש בקשה להלוואה מותנית על סך 5,800 ₪. עבור ההלוואה המותנית נדרשת שנת עבודה אחת כנגד כל שנת הלוואה בהיקפי המשרה הללו: בשנה הראשונה עבודה בהיקף של 1/3 משרה לפחות; בשנתיים שלאחר מכן עבודה בהיקף של 2/3 משרה לפחות.
  • בכל שנה אפשר להגיש בקשה גם למלגת מפעל הפיס – 5,000 ₪ תמורת 40 שעות התנדבות בקהילה, או 10,000 ₪ תמורת 80 שעות התנדבות בקהילה.
* פרטי ההלוואה ותנאיה יפורסמו בתחילת כל שנה על ידי מנהל הסטודנטים ודיקנאט הסטודנטים​.
Footer Mobile