אודות קמפוס ירוק

חזון
אוניברסיטאות ומכללות שימשו מאז ומעולם מוקדים של מנהיגות אקדמית וחינוכית, מתכנני ומנהיגי העתיד רוכשים את השכלתם במוסדות אלו, אך רבים מהם אינם זוכים להשכלה בנוגע להשלכות הסביבתיות של תחום עיסוקם. בשנים האחרונות החלו אוניברסיטאות ומכללות לשמש גם מוקדים של מנהיגות סביבתית, מתוך הבנה כי למוסדות אלה אחריות גבוהה בהובלת השינוי התודעתי וההתנהגותי הנדרש כיום, לשם יצירת תרבות בת קיימא לרווחתנו ולרווחת הדורות הבאים. 

מכללת אורנים היא מראשוני המוסדות להשכלה הגבוהה בארץ הרואים עצמם מחויבים לערכים של שמירת הסביבה הטבעית והחברה האנושית המתקיימת בה. המכללה מהווה מוקד למנהיגות, לחינוך קהילתי וסביבתי של סטודנטים ומרצים אשר יצמיחו דור שיכלול שיקולים סביבתיים וחברתיים בקבלת החלטות.

אנו שואפים לשמש דוגמא ומופת למחקר ופיתוח מוביל בתחום הקיימות בארץ ובעולם ומתחייבים לפעול באופן מתמיד לשימור ולטיפוח הסביבה הטבעית בשטח המכללה, לשיפור והתייעלות ההתנהלות היומית של הכללה כדי להפחית את מקורות הזיהום ולצמצם את טביעת הרגל האקולוגית שלה.

אנחנו מאמינים ודוגלים בדרך חיים הדואגת לדורות הבאים תוך אימוץ תרבות בת קיימא על רבדיה הסביבתיים, החברתיים, הערכיים והחינוכיים, אשר תלווה את המחנכים של הדורות הבאים שייצאו מרחבי הקמפוס של אורנים המחויב לערכים של סובלנות, קיום משותף, אחריות, חדשנות ויצירתיות.

מועצה ירוקה:
מועצת קמפוס ירוק ממונה על ידי נשיא/ת המכללה, וכוללת נציגים של כל המגזרים בקמפוס – הנהלה ומנהלה, תפעול, סגל אקדמי, סטודנטים לתואר ראשון ולתארים גבוהים. 
בראש המועצה עומד/ת יו"ר קמפוס ירוק הנבחר/ת מטעם הנהלת הקמפוס ואת פעילותה מנהל/ת מרכז/ת הקמפוס הירוק. חברי המועצה נפגשים ל 2-3 ישיבות מועצה בשנה.

תפקידי המועצה:
 • הגדרת החזון והמטרות של המכללה בתחום הקיימות.
 • ליווי הביצוע של הקריטריונים האופרטיביים בתו התקן "קמפוס ירוק".
 • קביעת  סדרי עדיפויות ותכנית עבודה שנתית.
 • בחינת תכנית העבודה השנתית.
 • קבלת  דיווח על הנעשה בקמפוס ולהעלות רעיונות לפעילויות המשך. 
 • מינוי נציגים מתוך המועצה לוועדות המועצה ב 3 התחומים הבאים: 
 • קהילה וחינוך
 • אקדמיה
 • תפעול ותשתיות

מטרות המועצה 
הפיכת אורנים למודל פעיל בתחום העשייה והחינוך לקיימות בצפון ובכלל, תוך ריכוז וקישור כל הגורמים באורנים העוסקים בנושא (סטודנטים, מרצים, הנהלה, תפעול). התהליך יתבצע בכמה מסלולים: 
 • מסלול "ירוק" הקמפוס - הפיכת אורנים למודל המקדם/מטמיע תרבות בת קיימא.
 • מסלול אקדמי-חינוכי - שמטרתו לרכז ולהוביל את לימוד החינוך לקיימות במכללה תוך הדגמה והתנסות פעילה.
 • מסלול קהילתי- שמטרתו להשפיע על הקהילה בהטמעת תרבות בת קיימא.

​הכרת מכללת אורנים כ"קמפוס ירוק" 
​בסתיו 2007 הוסמכה אורנים כקמפוס ירוק על ידי המשרד להגנת הסביבה על פועלה לקידום החינוך לקיימות והעשייה הסביבתית.
במאי 2016 חודשה ההסמכה של אורנים כקמפוס הירוק על ידי המשרד להגנת הסביבה, תוך הכרה והוקרה בפעולתה המתמדת של המכללה לקידום תרבות בת קיימא במכללה ומחוצה לה.
בשלב זה נעשים מאמצים להצטרף לקמפוסים ירוקים העומדים בתקנים בינלאומיים. ​
Footer Mobile